AMATEURTELE.COM
...if your desired language isn't available, the alternative language will be shown...
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers

 algemeen
  Item for sale
  Item adressen
  Item fail-gallery
  Item press information
  Item weblog/news

 apparatuur foto's
  Item HP 331A distortion analyser
  Item Philips PM2524 multimeter
  Item Rigol DS-1054Z
  Item Sayrosa 261 frequentieteller

 applicaties (pc)
  Item UI-View (APRS)

 banden
  Item 27Mc
  Item FRS
  Item LPD
  Item PMR

 componenten
  Item (E)EPROM
  Item crystals
  Item resistor coding

 beurzen
  Item RF Technology Days 2016

 connectoren
  Item 12VDC connector
  Item coax connectors
  Item Condor 16
  Item TNC connector

 Racal Cougar
  Item 0. Racal Cougar
  Item 1. introduction
  Item 2. compnents
  Item 3. assemblies
  Item 4. technical
  Item 5. modifications
  Item 6. data protocol
  Item 7. service

 documentatie
  Item boeken
  Item handleiding FUP1DZ
  Item jargon
  Item Morse code
  Item NATO alphabet
  Item Q-codes
  Item radio notebook

 elektronenbuizen
  Item 6H2N-EB / ECC83 / 12AX7
  Item algemene informatie
  Item ATP4 elektronenbuis
  Item elektronenbuis codering
  Item elektronenbuizen
  Item gloeistroom/-spanning
  Item reactiveren/reformeren
  Item stabilisatiebuizen

 filters/combiners
  Item 23 cm duplex filter
  Item Aerial Facilities BPD-410/420-3N
  Item Celwave P522 UHF duplexer
  Item Hoxin DX-720 diplexer
  Item JWX triplexer bc/2m/70cm
  Item Kenwood LF-30A LPF
  Item Motorola UHF cavity combiner
  Item Radiosystem RS460 cavity BPF
  Item stub filter [EN]
  Item basics: diplexer or duplexer

 legerzenders
  Item AM-65/GRC
  Item LV-80 RF PA
  Item RT-70/GRC
  Item SEM antennetuner (AGAT)
  Item SEM25
  Item SEM25 gloeispanning
  Item SEM35

 mechanica
  Item krimplak
  Item schroefdraad
  Item verspanen

 meetapparatuur
  Item 10/20/30 dB att
  Item BG7TBL noise source
  Item Daiwa CN-101L
  Item Daiwa CN-801
  Item HP P382A attenuator
  Item x-tal tester (DIY project)
  Item Krohn-Hite 4100 signal generator
  Item Radiosystem AB dummy load
  Item Rigol DSA815-TG
  Item Rohde&Schwarz SMT 02
  Item Spinner BN 52-77-66
  Item Zetagi DL50 dummyload

 tijdstandaard/GPSDO/oscillator
  Item 10 MHz low pass filter
  Item Frequency Electronics FE-5680A
  Item HP 10811 OCVCXO
  Item RS920 10MHz oscillator
  Item RS920 OCXO timestandard
  Item timestandard (general)
  Item time standard; BG7TBL
  Item tijdstandaard; VE2ZAZ
  Item time standard; W5OJM
  Item Trimble 34310-T OCVCXO
  Item Yaesu FT-8x7 (TC)XO

 meetapparatuur (info)
  Item (poor mans) spectrum analyser
  Item dummyload
  Item frequentieteller
  Item functiegenerator
  Item meetverzwakker
  Item octopus component tester
  Item oscillator adjustment
  Item staandegolfmeter
  Item test- en meetapparatuur

 modificaties
  Item Counter 1 MHz input mod.
  Item Yaesu FT-897/FT-897D
  Item Yaesu MH-48 lock mod

 naslagwerk
  Item (coax) kabels coderen
  Item APRS
  Item AWG draadtabel
  Item coax kabels testen
  Item Yaesu FT-8x7 CAT port
  Item paneelbouw

 projecten
  Item (remote) coax switch
  Item afregelen FT-8x7(D)
  Item APRS basispost
  Item APRS tracker
  Item coax switch 1-8
  Item condensator microfoon
  Item counter prescaler
  Item CTCSS module
  Item FT-2000 headset
  Item FT-2000 remote
  Item FUP1DZS meetzender
  Item Geloso G.1/1040-A
  Item Geroh AKAC019 liermast
  Item go-kit
  Item headset (Avcomm)
  Item hoofdtelefoon versterker PL500
  Item Icom IC-25E
  Item Kerona AR-301 rotor
  Item KLV 400 RF PA ombouw
  Item Lineair 400W (Frinear)
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item parallelle poort controller
  Item Pixie CW TX
  Item programmeren FT-8x7
  Item Samlex SEC 1223 voeding
  Item TH-D7E tracker
  Item Tinytrak 4
  Item uTracer 3+
  Item voedingsconnector FT-897
  Item VSWR SA meetbrug
  Item Yaesu FT-857/897 meter
  Item zwaai Alinco DR-135E MkII

 publicaties
  Item elektromigratie in filters

 radioapparatuur
  Item Ameritron ATR-20 tuner
  Item Baofeng UV-5R
  Item Diamond X-30N rondstraler
  Item Icom IC-2e
  Item Icom IC-7300
  Item Kenwood TH-D7E
  Item Kenwood TS-830M
  Item MFJ-901b antennetuner
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item MFJ-971 antenna tuner
  Item QYT KT-8900
  Item Triple-P TXU-1256 repeater
  Item Wouxun KG-UVD1P
  Item Wouxun speakermike
  Item Yaesu FT-101E
  Item Yaesu FT-1500M
  Item Yaesu FT-2000
  Item Yaesu FT-7800
  Item Yaesu FT-817
  Item Yaesu FT-857(D)
  Item Yaesu FT-897(D)
  Item Yaesu FT-8x7 serie
  Item Yaesu FT-991

 reparaties
  Item capacitors
  Item Geloso 3227 versterker
  Item Kenwood TS-830M
  Item Lorenz SEM25
  Item Yaesu FT-897D

 Rigol DSA815-TG
  Item meting: omroepband
  Item test: overspraak TG
  Item test: TG signaal

 schakelingen
  Item elektret microphone
  Item Time Domain Reflectometer

 surplus apparatuur
  Item Bosch Condor 16
  Item Motorola GM950 (70 MHz)
  Item Rohill R-2050

 telefonie surplus
  Item Ericsson F-955
  Item Ericsson F-955 modifcations 2017
  Item Ericsson RS203/RS2062
  Item Nokia NCM30
  Item Nokia NNF30
  Item Nokia RD72
  Item Radiosystem monitoring unit
  Item Radiosystem RS922
  Item Radiosystem RS923
  Item Radiosystem RS950
  Item Radiosystem RS951
  Item Radiosystems RS963
  Item Radiosystems RS9694
  Item RS925 service box

 theorie
  Item aarding
  Item antenna rotor
  Item antennetuner
  Item circulator/isolator
  Item snubber diode

 gereedschap
  Item Minipro TL866 programmer
  Item Velleman VTSSC50N soldering iron
  Item Yihua 852D+ soldeering station
  Item ZD-409 desoldering tweezer
  Item ZD-915 desoldering station

 werkplek
  Item soldering
  Item workshop tips

 EMC/EMI
  Item decoupling capacitors

 veiligheid
  Item Beryllium oxide
  Item EM veldsterkte
  Item radioactiviteit
  Item harardous radioation?

 overig
  Item SV500


Bosch Condor 16

inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=95&id=#282
De Bosch Condor 16 is een zendontvanger voor de VHF band. Oorspronkelijk is deze veelvuldig gebruikt voor communicatie van overheidsdiensten. Door de komst van mobiele telefonie en een vervangend C2000 en P2000 netwerk, zijn deze zendontvangers overbodig geraakt. Door deze af te regelen en opnieuw te programmeren is het mogelijk om deze zendontvangers te gebruiken op de 2m amateurband.

specificaties permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=95&id=#283
De zender heeft een zendvermogen van ongeveer 10W. De zendontvanger heeft een BNC connector en een 15-polige (M) sub-D connector. De zendontvanger kan in een slede worden geschoven waarop de luidspreker, microfoon, +13,8VDC voeding en antenne op aan kan worden gesloten.

bedieningshandleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=95&id=#284
linker draaiknop: aan/uit + volume
Aan/uit schakelaar gecombineerd met volumeschakelaar. Tegen de klok ingedraaid tegen de aanslag is de zendontvanger uitgeschakeld. Met de klok mee schakelt de zendontvanger in en per stap wordt het geluidsniveau verhoogd tot de gewenste geluidssterkte.

rechter draaiknop: instelling
Met deze knop kunnen waarden worden gevarieerd. Zoals de frequentieafstemming, 5TVO code, kanaalstappen en dergelijke.

"sinus" knop: squelch
Met de knop met een sinus afbeelding kan de squelch worden uitgeschakeld. Wanneer de knop kort wordt ingedrukt schakelt de squelch uit waardoor geluid hoorbaar is. Door nog een keer op de knop te drukken wordt de automatische squech weer ingeschakeld.

"luidsreker" knop: geluid dempen
Door kort op de "mute" knop te drukken, wordt het geluid uitgeschakeld. De ontvanger blijft wel werken, maar er is geen geluid hoorbaar. Door nog een keer kort op de knop te drukken, wordt de mogelijkheid van geluid weer ingeschakeld.

"A" knop: 5TVO + 1750Hz toon
Door kort op de "A" knop te drukken, wordt de ingestelde 5TVO (5-toon volgorde) uitgezonden.
Door de "A" knop ingedrukt te houden, wordt er een 1.750Hz toon uitgezonden zolang de knop is ingedrukt.

"B" knop: repeater shift + geheugen
Door kort op de "A" knop te drukken, wordt een toon hoorbaar. Wanneer de toon "laag" is, is er geen repeater shift ingesteld en zendt de zender op dezelfde frequentie als de ontvanger. Wanneer bij kort drukken de toon "hoog" is, is de -600KHz repeater shift ingesteld. De zender zendt nu 600KHz lager dan de ingestelde (en weergegeven) ontvangstfrequentie. Dit om repeater gebruik mogelijk te maken.
Door lang op de "B" knop te drukken, wordt er naar de eerstvolgende geheugenpositie gegaan. Hierbij klinkt een toon ter indicatie. Er zijn drie geheugenposities mogelijk met repeater shift indien ingesteld.

"*" kop: instellen 5VTO
Er is de mogelijkheid om de 5TVO in te stellen. Dit zijn vijf tonen die staan voor vijf getallen. Elke toon, van de vijf, staat voor een getal van nul tot negen. In dit voorbeeld is de code "12345" ingesteld.
Door de knop "*" ingedruk te houden, wordt "01.00" zichtbaar. Door tegelijk aan de rechter draaiknop te draaien, kan de 1 worden veranderd naar ieder gewenst getal tussen nul en negen om de eerste van de vijf tonen te kunnen veranderen. De andere drie nullen hebben geen betekenis.
Door kort op de "*" knop te drukken zijn de getallen "23.45" zichtbaar. Wanneer er aan de rechter draainkop wordt gedraaid, zal de "23" van getal veranderen of de "45". Door kort op de "*" knop te drukken, kan van de linker twee getallen naar de rechter twee getallen worden gegaan en uiteraard omgekeerd. Door aan de rechter draaiknop te draaien, kunnen de getallen worden gewijzigd en daarmee ook de 5-toon. Stel je zo als voorbeeld "09.00" en "75.31" in, is de 5-toon "97531".

"#" knop: MHz stappen + kanaalstappen
Door kort op de knop te drukken, wordt de frequentie in megahertz zichtbaar. Bijvoorbeeld "145", dat staat voor 145MHz. Door aan de rechter draaiknop te draaien, is het mogelijk om frequentiestappen per MHz te maken. Door nog een keer kort op de "#" knop te drukken, wordt er weer terug gegaan naar de gebruikelijke frequentie instelling.
Door de "#" knop ingedrukt te houden en tegelijkertijd aan de rechter draaiknop te draaien, is het mogelijk om de kanaalstappen te wijzigen. De kanaalstappen kunnen worden ingesteld op 10, 12,5 en 20KHz. Bij het loslaten van de "#" knop, wordt de laatst weergegeven kanaalstap opgeslagen.

indicator groene speaker
Wanneer de groene indicator in de vorm van een speaker brandt, is de zendontvanger ingesteld op ongeveer 10W (hoog) zendvermogen. Door tijdens het zenden op de "luidspreker" knop te drukken, wordt het zendvermogen teruggebracht tot ongeveer 1W (laag).

indicator rode pijl omhoog
Als de zender is ingeschakeld, brand de rode indicator in de vorm van een pijltje omhoog. Als deze indicator niet brandt, is de zender niet actief.

indicator groene pijl omlaag
Wanneer de groene indicator in de vorm van een pijl omlaag brandt, is de ontvanger actief. Als het geluid uitgeschakeld is en deze indicator brandt, betekent dit dat er wel een signaal wordt ontvangen, maar niet wordt weergegeven.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken

contact the administrator
If there are questions, notifications or other kind of information, please let me know by sending a messege to me by using the contact form below. If a responce on your message is desired, please make a note of it in the message. is. In this case, be sure your e-mail address is filled in on the form below.
Note; This message will be sent to the administrator and will not be shown om the website.
name (and callsign):
message:
e-mail address:
Type 1837 in the form field as a check:

AmateurTele.com - © 1984...2017 - Build: 20161003