AMATEURTELE.COM
...if your desired language isn't available, the alternative language will be shown...
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers

 algemeen
  Item for sale
  Item adressen
  Item fail-gallery
  Item press information
  Item weblog/news

 apparatuur foto's
  Item HP 331A distortion analyser
  Item Philips PM2524 multimeter
  Item Rigol DS-1054Z
  Item Sayrosa 261 frequentieteller

 applicaties (pc)
  Item UI-View (APRS)

 banden
  Item 27Mc
  Item FRS
  Item LPD
  Item PMR

 componenten
  Item (E)EPROM
  Item crystals
  Item resistor coding

 beurzen
  Item RF Technology Days 2016

 connectoren
  Item 12VDC connector
  Item coax connectors
  Item Condor 16
  Item TNC connector

 Racal Cougar
  Item 0. Racal Cougar
  Item 1. introduction
  Item 2. compnents
  Item 3. assemblies
  Item 4. technical
  Item 5. modifications
  Item 6. data protocol
  Item 7. service

 documentatie
  Item boeken
  Item handleiding FUP1DZ
  Item jargon
  Item Morse code
  Item NATO alphabet
  Item Q-codes
  Item radio notebook

 elektronenbuizen
  Item 6H2N-EB / ECC83 / 12AX7
  Item algemene informatie
  Item ATP4 elektronenbuis
  Item elektronenbuis codering
  Item elektronenbuizen
  Item gloeistroom/-spanning
  Item reactiveren/reformeren
  Item stabilisatiebuizen

 filters/combiners
  Item 23 cm duplex filter
  Item Aerial Facilities BPD-410/420-3N
  Item Celwave P522 UHF duplexer
  Item Hoxin DX-720 diplexer
  Item JWX triplexer bc/2m/70cm
  Item Kenwood LF-30A LPF
  Item Motorola UHF cavity combiner
  Item Radiosystem RS460 cavity BPF
  Item stub filter [EN]
  Item basics: diplexer or duplexer

 legerzenders
  Item AM-65/GRC
  Item LV-80 RF PA
  Item RT-70/GRC
  Item SEM antennetuner (AGAT)
  Item SEM25
  Item SEM25 gloeispanning
  Item SEM35

 mechanica
  Item krimplak
  Item schroefdraad
  Item verspanen

 meetapparatuur
  Item 10/20/30 dB att
  Item BG7TBL noise source
  Item Daiwa CN-101L
  Item Daiwa CN-801
  Item HP P382A attenuator
  Item x-tal tester (DIY project)
  Item Krohn-Hite 4100 signal generator
  Item Radiosystem AB dummy load
  Item Rigol DSA815-TG
  Item Rohde&Schwarz SMT 02
  Item Spinner BN 52-77-66
  Item Zetagi DL50 dummyload

 tijdstandaard/GPSDO/oscillator
  Item 10 MHz low pass filter
  Item Frequency Electronics FE-5680A
  Item HP 10811 OCVCXO
  Item RS920 10MHz oscillator
  Item RS920 OCXO timestandard
  Item timestandard (general)
  Item time standard; BG7TBL
  Item tijdstandaard; VE2ZAZ
  Item time standard; W5OJM
  Item Trimble 34310-T OCVCXO
  Item Yaesu FT-8x7 (TC)XO

 meetapparatuur (info)
  Item (poor mans) spectrum analyser
  Item dummyload
  Item frequentieteller
  Item functiegenerator
  Item meetverzwakker
  Item octopus component tester
  Item oscillator adjustment
  Item staandegolfmeter
  Item test- en meetapparatuur

 modificaties
  Item Counter 1 MHz input mod.
  Item Yaesu FT-897/FT-897D
  Item Yaesu MH-48 lock mod

 naslagwerk
  Item (coax) kabels coderen
  Item APRS
  Item AWG draadtabel
  Item coax kabels testen
  Item Yaesu FT-8x7 CAT port
  Item paneelbouw

 projecten
  Item (remote) coax switch
  Item afregelen FT-8x7(D)
  Item APRS basispost
  Item APRS tracker
  Item coax switch 1-8
  Item condensator microfoon
  Item counter prescaler
  Item CTCSS module
  Item FT-2000 headset
  Item FT-2000 remote
  Item FUP1DZS meetzender
  Item Geloso G.1/1040-A
  Item Geroh AKAC019 liermast
  Item go-kit
  Item headset (Avcomm)
  Item hoofdtelefoon versterker PL500
  Item Icom IC-25E
  Item Kerona AR-301 rotor
  Item KLV 400 RF PA ombouw
  Item Lineair 400W (Frinear)
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item parallelle poort controller
  Item Pixie CW TX
  Item programmeren FT-8x7
  Item Samlex SEC 1223 voeding
  Item TH-D7E tracker
  Item Tinytrak 4
  Item uTracer 3+
  Item voedingsconnector FT-897
  Item VSWR SA meetbrug
  Item Yaesu FT-857/897 meter
  Item zwaai Alinco DR-135E MkII

 publicaties
  Item elektromigratie in filters

 radioapparatuur
  Item Ameritron ATR-20 tuner
  Item Baofeng UV-5R
  Item Diamond X-30N rondstraler
  Item Icom IC-2e
  Item Icom IC-7300
  Item Kenwood TH-D7E
  Item Kenwood TS-830M
  Item MFJ-901b antennetuner
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item MFJ-971 antenna tuner
  Item QYT KT-8900
  Item Triple-P TXU-1256 repeater
  Item Wouxun KG-UVD1P
  Item Wouxun speakermike
  Item Yaesu FT-101E
  Item Yaesu FT-1500M
  Item Yaesu FT-2000
  Item Yaesu FT-7800
  Item Yaesu FT-817
  Item Yaesu FT-857(D)
  Item Yaesu FT-897(D)
  Item Yaesu FT-8x7 serie
  Item Yaesu FT-991

 reparaties
  Item capacitors
  Item Geloso 3227 versterker
  Item Kenwood TS-830M
  Item Lorenz SEM25
  Item Yaesu FT-897D

 Rigol DSA815-TG
  Item meting: omroepband
  Item test: overspraak TG
  Item test: TG signaal

 schakelingen
  Item elektret microphone
  Item Time Domain Reflectometer

 surplus apparatuur
  Item Bosch Condor 16
  Item Motorola GM950 (70 MHz)
  Item Rohill R-2050

 telefonie surplus
  Item Ericsson F-955
  Item Ericsson F-955 modifcations 2017
  Item Ericsson RS203/RS2062
  Item Nokia NCM30
  Item Nokia NNF30
  Item Nokia RD72
  Item Radiosystem monitoring unit
  Item Radiosystem RS922
  Item Radiosystem RS923
  Item Radiosystem RS950
  Item Radiosystem RS951
  Item Radiosystems RS963
  Item Radiosystems RS9694
  Item RS925 service box

 theorie
  Item aarding
  Item antenna rotor
  Item antennetuner
  Item circulator/isolator
  Item snubber diode

 gereedschap
  Item Minipro TL866 programmer
  Item Velleman VTSSC50N soldering iron
  Item Yihua 852D+ soldeering station
  Item ZD-409 desoldering tweezer
  Item ZD-915 desoldering station

 werkplek
  Item soldering
  Item workshop tips

 EMC/EMI
  Item decoupling capacitors

 veiligheid
  Item Beryllium oxide
  Item EM veldsterkte
  Item radioactiviteit
  Item harardous radioation?

 overig
  Item SV500


theorie: diplexer of duplexer

inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=164&id=#713
De termen diplexer en duplexer worden nog wel eens verward. Dat is begrijpelijk omdat zowel de naam en werking bijna gelijk is aan elkaar. Ondanks de overeenkomsten zijn er ook verschillen die zeer belangrijk zijn.

De overeenkomsten tussen een diplexer en een duplexer zijn onder andere als volgt:
- Beide een onderdeel dat RF signalen doorlaat of spert;
- Beide hebben drie aansluitingen

diplexer permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=164&id=#714
Een diplexer heeft drie aansluitingen waarvan één gemeenschappelijke aansluiting. De twee overige aansluitingen worden gecombineerd tot de gemeenschappelijke aansluiting. Dezelfde twee aansluitingen werken op frequenties die relatief ver uit elkaar liggen, doorgaans zelfs in een aparte band. Vaak wordt een diplexer aangeduid als combiner/splitter met filter eigenschappen. Zowel zenden als ontvangen van dezelfde band gaat via dezelfde "poort". Door bijvoorbeeld een Low Pass Filter en een High Pass Filter aan elkaar te koppelen kan de VHF band via de Low Pass Filter worden doorgelaten en de UHF band via de High Pass Filter. Zo kunnen twee zendontvangers (VHF én UHF) aan één antenne worden aangesloten. Of twee antennes aan één zendontvanger, dan wordt één antenne voor VHF gebruikt en één antenen voor UHF. Zo is het mogelijk om met één kabel zowel een rondstraler als een richtantenne (op een andere band) te gebruiken.

triplexer en quadplexer permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=164&id=#715
Een logisch vervolg op een diplexer is een triplexer en een quadplexer. Zo kunnen niet twee maar respectievelijk drie en vier banden worden gesplitst/gecombineerd. Aannemelijk is het dat de hoogste band via een High Pass Filter werkt, de laagste band via een Low Pass Filter en de tussenliggende banden via een bandfilter. Hoewel het ongebruikelijk is, is het mogelijk om HF, VHF en UHF signalen via één kabel door te laten.

Een voorbeeld van een triplexer is de triplexer van PA0JWX die door Nederlandse amateurs veel wordt toegepast.

duplexer permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=164&id=#716
Een duplexer is vergelijkbaar met een diplexer alleen werken de poorten van de diplexer in dezelfde band en wordt één poort gebruikt voor zenden, één poort voor ontvangen en de gemeenschappelijke poort voor aansluiten op de antenne. Met andere woorden, een duplexer koppelt de zender en ontvanger aan één antenne waarbij er isolatie is tussen de zender en ontvanger. Hierdoor wordt de ontvanger niet vernield door het zendvermogen van de zender. Een eigenschap van een duplexer moet zijn dat de filter een smalle karakteristiek moet hebben om zo laag mogelijke doorlaat demping te verkrijgen op de ene poort en een zo hoog mogelijke demping op de andere poort.
Duplexers worden veel gebruikt bij repeaters en radar installaties. Hier liggen de zend en ontvangstfrequenties relatief dicht bij elkaar. Diplexers zijn dus ongeschikt voor radar installaties en repeaters omdat de frequenties bij diplexers relatief ver uit elkaar ligt, tenzij een repeater zend en ontvangstfrequentie op verschillende banden zijn. (Crossband repeaters.)

Eigenschappen zijn doorgaans dat de doorlaatdemping van de zender naar de antenne laag is en van de antenne naar de ontvanger ook laag is, minder dan 1dB aan verliezen. De isolatie (sper demping) tussen de zender en de ontvanger dien hoog te zijn. Minimaal 80dB, 90dB is beter en meer dan 100dB demping is zeer gewenst.

Een voorbeeld van een duplex filter is de Celwave P522.

Kort door de bocht genomen kan beweerd worden dat de werking van een duplexer qua werking overeenkomt met een circulator. Het zender signaal wordt alleen doorgegeven naar de antenne, het antenne signaal wordt alleen doorgegeven naar de ontvanger en van de ontvanger gaat geen signaal naar de zender. De bouw van een duplexer en circulator is bij relatief lage frequenties fysiek anders en het gedrag bij reflecties is ook anders, maar om de werking duidelijker maken wordt de vergelijking met een circulator wel eens gebruikt. Bij microgolf duplexers gaat de vergelijking met circulators meer op, maar dat wordt hier buiten beschouwing gelaten.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken

contact the administrator
If there are questions, notifications or other kind of information, please let me know by sending a messege to me by using the contact form below. If a responce on your message is desired, please make a note of it in the message. is. In this case, be sure your e-mail address is filled in on the form below.
Note; This message will be sent to the administrator and will not be shown om the website.
name (and callsign):
message:
e-mail address:
Type 1928 in the form field as a check:

AmateurTele.com - © 1984...2017 - Build: 20161003