AMATEURTELE.COM
...if your desired language isn't available, the alternative language will be shown...
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers

 algemeen
  Item for sale
  Item adressen
  Item fail-gallery
  Item press information
  Item weblog/news

 apparatuur foto's
  Item HP 331A distortion analyser
  Item Philips PM2524 multimeter
  Item Rigol DS-1054Z
  Item Sayrosa 261 frequentieteller

 applicaties (pc)
  Item UI-View (APRS)

 banden
  Item 27Mc
  Item FRS
  Item LPD
  Item PMR

 componenten
  Item (E)EPROM
  Item crystals
  Item resistor coding

 beurzen
  Item RF Technology Days 2016

 connectoren
  Item 12VDC connector
  Item coax connectors
  Item Condor 16
  Item TNC connector

 Racal Cougar
  Item 0. Racal Cougar
  Item 1. introduction
  Item 2. compnents
  Item 3. assemblies
  Item 4. technical
  Item 5. modifications
  Item 6. data protocol
  Item 7. service

 documentatie
  Item boeken
  Item handleiding FUP1DZ
  Item jargon
  Item Morse code
  Item NATO alphabet
  Item Q-codes
  Item radio notebook

 elektronenbuizen
  Item 6H2N-EB / ECC83 / 12AX7
  Item algemene informatie
  Item ATP4 elektronenbuis
  Item elektronenbuis codering
  Item elektronenbuizen
  Item gloeistroom/-spanning
  Item reactiveren/reformeren
  Item stabilisatiebuizen

 filters/combiners
  Item 23 cm duplex filter
  Item Aerial Facilities BPD-410/420-3N
  Item Celwave P522 UHF duplexer
  Item Hoxin DX-720 diplexer
  Item JWX triplexer bc/2m/70cm
  Item Kenwood LF-30A LPF
  Item Motorola UHF cavity combiner
  Item Radiosystem RS460 cavity BPF
  Item stub filter [EN]
  Item basics: diplexer or duplexer

 legerzenders
  Item AM-65/GRC
  Item LV-80 RF PA
  Item RT-70/GRC
  Item SEM antennetuner (AGAT)
  Item SEM25
  Item SEM25 gloeispanning
  Item SEM35

 mechanica
  Item krimplak
  Item schroefdraad
  Item verspanen

 meetapparatuur
  Item 10/20/30 dB att
  Item BG7TBL noise source
  Item Daiwa CN-101L
  Item Daiwa CN-801
  Item HP P382A attenuator
  Item x-tal tester (DIY project)
  Item Krohn-Hite 4100 signal generator
  Item Radiosystem AB dummy load
  Item Rigol DSA815-TG
  Item Rohde&Schwarz SMT 02
  Item Spinner BN 52-77-66
  Item Zetagi DL50 dummyload

 tijdstandaard/GPSDO/oscillator
  Item 10 MHz low pass filter
  Item Frequency Electronics FE-5680A
  Item HP 10811 OCVCXO
  Item RS920 10MHz oscillator
  Item RS920 OCXO timestandard
  Item timestandard (general)
  Item time standard; BG7TBL
  Item tijdstandaard; VE2ZAZ
  Item time standard; W5OJM
  Item Trimble 34310-T OCVCXO
  Item Yaesu FT-8x7 (TC)XO

 meetapparatuur (info)
  Item (poor mans) spectrum analyser
  Item dummyload
  Item frequentieteller
  Item functiegenerator
  Item meetverzwakker
  Item octopus component tester
  Item oscillator adjustment
  Item staandegolfmeter
  Item test- en meetapparatuur

 modificaties
  Item Counter 1 MHz input mod.
  Item Yaesu FT-897/FT-897D
  Item Yaesu MH-48 lock mod

 naslagwerk
  Item (coax) kabels coderen
  Item APRS
  Item AWG draadtabel
  Item coax kabels testen
  Item checking, cleaning and overhauling
  Item Yaesu FT-8x7 CAT port
  Item paneelbouw

 projecten
  Item (remote) coax switch
  Item afregelen FT-8x7(D)
  Item APRS basispost
  Item APRS tracker
  Item coax switch 1-8
  Item condensator microfoon
  Item counter prescaler
  Item CTCSS module
  Item FT-2000 headset
  Item FT-2000 remote
  Item FUP1DZS meetzender
  Item Geloso G.1/1040-A
  Item Geroh AKAC019 liermast
  Item go-kit
  Item headset (Avcomm)
  Item hoofdtelefoon versterker PL500
  Item Icom IC-25E
  Item Kerona AR-301 rotor
  Item KLV 400 RF PA ombouw
  Item Lineair 400W (Frinear)
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item parallelle poort controller
  Item Pixie CW TX
  Item programmeren FT-8x7
  Item Samlex SEC 1223 voeding
  Item TH-D7E tracker
  Item Tinytrak 4
  Item uTracer 3+
  Item voedingsconnector FT-897
  Item VSWR SA meetbrug
  Item Yaesu FT-857/897 meter
  Item zwaai Alinco DR-135E MkII

 publicaties
  Item elektromigratie in filters

 radioapparatuur
  Item Ameritron ATR-20 tuner
  Item Baofeng UV-5R
  Item Diamond X-30N rondstraler
  Item Icom IC-2e
  Item Icom IC-7300
  Item Kenwood TH-D7E
  Item Kenwood TS-830M
  Item MFJ-901b antennetuner
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item MFJ-971 antenna tuner
  Item QYT KT-8900
  Item Triple-P TXU-1256 repeater
  Item Wouxun KG-UVD1P
  Item Wouxun speakermike
  Item Yaesu FT-101E
  Item Yaesu FT-1500M
  Item Yaesu FT-2000
  Item Yaesu FT-7800
  Item Yaesu FT-817
  Item Yaesu FT-857(D)
  Item Yaesu FT-897(D)
  Item Yaesu FT-8x7 serie
  Item Yaesu FT-991

 reparaties
  Item capacitors
  Item Geloso 3227 versterker
  Item Kenwood TS-830M
  Item Lorenz SEM25
  Item Yaesu FT-897D

 Rigol DSA815-TG
  Item meting: omroepband
  Item test: overspraak TG
  Item test: TG signaal

 schakelingen
  Item elektret microphone
  Item Time Domain Reflectometer

 surplus apparatuur
  Item Bosch Condor 16
  Item Motorola GM950 (70 MHz)
  Item Rohill R-2050

 telefonie surplus
  Item Ericsson F-955
  Item Ericsson F-955 modifcations 2017
  Item Ericsson RS203/RS2062
  Item Nokia NCM30
  Item Nokia NNF30
  Item Nokia RD72
  Item Radiosystem monitoring unit
  Item Radiosystem RS922
  Item Radiosystem RS923
  Item Radiosystem RS950
  Item Radiosystem RS951
  Item Radiosystems RS963
  Item Radiosystems RS9694
  Item RS925 service box

 theorie
  Item aarding
  Item antenna rotor
  Item antennetuner
  Item circulator/isolator
  Item snubber diode

 gereedschap
  Item Minipro TL866 programmer
  Item Velleman VTSSC50N soldering iron
  Item Yihua 852D+ soldeering station
  Item ZD-409 desoldering tweezer
  Item ZD-915 desoldering station

 werkplek
  Item soldering
  Item workshop tips

 EMC/EMI
  Item decoupling capacitors

 veiligheid
  Item Beryllium oxide
  Item EM veldsterkte
  Item radioactiviteit
  Item harardous radioation?

 overig
  Item SV500


test: TG signaal

inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=125&id=#447
Een tracking generator (TG) is het onderdeel van een Spectrum Analyser (SA) dat een signaal genereert, gelijk aan de gemeten frequentie van de SA. Als de SA een meet bij bijvoorbeeld 10MHz, zal de TG ook een signaal van 10MHz genereren. En zo ook bij andere frequenties. In de praktijk "sweept" de TG met de SA mee van een lage(re) naar een hoge(re) frequentie.

normaliseren/compenseren permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=125&id=#448
In het meest ideale geval zal de TG over het gehele frequentiebereik een signaal van gelijke amplitude (signaalsterkte) genereren. Het is lastig om een generator te vervaardigen dat over het gehele bereik een gelijke amplitude heeft. Tracking generatoren die een grote mate van nauwkeurigheid hebben, zijn kostbaar omdat dit moeilijk te bouwen is. Een "redelijk goede" generator is voor veel minder geld te vervaardigen. Het resultaat is dat er wel een grotere afwijking in het gegenereerde signaal is. Door het signaal bij de ontvanger (wiskundig) te compenseren, wordt de afwijking in amplitude gecorrigeerd. Als er bijvoorbeeld 2dB te weinig wordt gegenereerd bij een zekere frequentie, dan zal de SA bij deze frequentie er 2dB bij optellen om op "0" uit te komen. Wanneer het gemeten signaal (met of zonder TG) van de SA genormaliseerd is, is de gemeten waarden "de standaard" ofwel gecorrigeerd tot een rechte 0dB lijn. Door het normaliseren van het TG signaal, wordt de onvolkomenheid in de TG (en kabels/connectoren) gecorrigeerd/gecompenseerd zodat er een vlak referentiesignaal ontstaat.

Hieronder staat een (grove) meting van het -20dBm signaal van de TG zonder dat deze genormaliseerd is. De uitgang van de TG is met de ingang van de SA verbonden.

image is loading...


Het is zichtbaar dat het signaal geen gewenste rechte lijn is. Het wijkt enkele dB's af van de gewenste -20dBm niveau. Uit een andere ruwe meting met markers is gebleken dat het maximale verschil in signaalsterkte tussen de pieken bij -18,72dBm @ 347,5MHz en -20,90dBm @ 1,215GHz dus 2,18dB is.
Hieronder staat de meting waarbij het signaal gecompenseerd is door het automatisch te laten normaliseren. Het -20dBm signaal is nu het 0dB referentiesignaal.

image is loading...

signaalvorm van de TG permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=125&id=#449
In de meest ideale situatie is het gegenereerde signaal een perfecte sinus. Zoals beschreven is het moeilijk om een perfecte TG te vervaardigen. Niet alleen voor een constante amplitude, maar ook voor een perfecte sinusvorm. Vandaar dat het gegenereerde signaal bij wijze van test zichtbaar is gemaakt. Volgens de specificaties werkt de SA met TG vanaf 9KHz. Vandaar dat 9KHz als startfrequentie is gekozen. Het gegenereerde (Zero Span) signaal van 9KHz uit een Rigol DSA815-TG Spectrum Analyser is zichtbaar gemaakt op een Rigol DS-1102E oscilloscoop.

waarnemingen
image is loading...Het is duidelijk zichtbaar dat het gegenereerde signaal geen perfecte sinus is.

image is loading...


Bij 30KHz is er nog een afwijking te zien in de vorm ten opzichte van een perfecte sinus, weliswaar minder dan bij 9KHz.

image is loading...


Bij 50KHz is er nog een lichte afwijking te zien in de vorm ten opzichte van een perfecte sinus. De vorm is wel vloeiend, maar de neergaande flank is steiler dan de opgaande flank. Bij hogere frequenties is de sinus wel zuiver(der). Er is gemeten tot 100MHz omdat dat 100MHz de maximaal te bemeten frequentie met de beschikbare oscilloscoop is.

conclusie
Tot ongeveer 50KHz is er een afwijking te zien van een perfecte sinus. Dit is aan de ondergrens van de specificaties van de DSA815-TG, dus te begrijpen. Omdat de ontvanger "mee loopt met de generator, wordt alleen de grondfrequentie gemeten. Harmonischen (factor 3, 5, 7, 9 enzovoort) zijn dus niet/nauwelijks relevant en hebben waarschijnlijk invloed op de meting. Het gebruik door experimenteel radio-onderzoekers zal pas vanaf 135KHz (2Km band) zijn omdat daar onder geen amateur-band is waar op gezonden mag worden. Dus meten onder de 50KHz wordt niet verwacht. Daarbij is de DSA815-TG een apparaat aan de onderkant van het segment van de markt en gezien de (relatief lage) prijs zijn dergelijke "onvolkomenheden" niet onredelijk. Vooralsnog lijkt de afwijking van de zuivere sinus golfvorm geen invloed te hebben op metingen. De generator genereert dus geen zuivere sinus bij frequenties onder de +/-50KHz, maar het lijkt niet bezwaarlijk.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken

contact the administrator
If there are questions, notifications or other kind of information, please let me know by sending a messege to me by using the contact form below. If a responce on your message is desired, please make a note of it in the message. is. In this case, be sure your e-mail address is filled in on the form below.
Note; This message will be sent to the administrator and will not be shown om the website.
name (and callsign):
message:
e-mail address:
Type 1638 in the form field as a check:

AmateurTele.com - © 1984...2017 - Build: 20161003