AMATEURTELE.COM
...if your desired language isn't available, the alternative language will be shown...
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers
- - -
 algemeen
  + for sale
  + adressen
  + fail-gallery
  + press information
  + weblog/news

 apparatuur foto's
  + HP 331A distortion analyser
  + Philips PM2524 multimeter
  + Rigol DS-1054Z
  + Sayrosa 261 frequency counter
  + Schlumberger FS30 / FSM500

 applicaties (pc)
  + UI-View (APRS)

 banden
  + 27Mc
  + FRS
  + LPD
  + PMR

 componenten
  + (E)EPROM
  + crystals
  + resistor coding

 beurzen
  + RF Technology Days 2016

 connectoren
  + 12VDC connector
  + coax connectors
  + TNC connector

 Racal Cougar
  + 0. Racal Cougar
  + 1. introduction
  + 2. compnents
  + 3. assemblies
  + 4. technical
  + 5. modifications
  + 6. data protocol
  + 7. service

 documentatie
  + books
  + FUP1DZ manual
  + jargon
  + Morse code
  + NATO alphabet
  + Q-codes
  + radio notebook

 elektronenbuizen
  + 6H2N-EB / ECC83 / 12AX7
  + algemene informatie
  + ATP4 elektronenbuis
  + elektronenbuis codering
  + elektronenbuizen
  + gloeistroom/-spanning
  + reactiveren/reformeren
  + stabilisatiebuizen

 filters/combiners
  + 23 cm duplex filter
  + Aerial Facilities BPD-410/420-3N
  + Celwave P522 UHF duplexer
  + Hoxin DX-720 diplexer
  + JWX triplexer broadcast/VHF/UHF
  + Kenwood LF-30A LPF
  + Motorola UHF cavity combiner
  + Radiosystem RS460 cavity BPF
  + stub filter [EN]
  + basics: diplexer or duplexer

 legerzenders
  + AM-65/GRC
  + LV-80 RF PA
  + RT-70/GRC
  + SEM antennetuner (AGAT)
  + SEM25 gloeispanning
  + SEM25 transceiver
  + SEM35

 mechanica
  + lathe
  + krimplak
  + schroefdraad
  + verspanen

 meetapparatuur
  + 10/20/30 dB RF attenuator
  + Agilent 8591C
  + BG7TBL noise source
  + Daiwa CN-101L
  + Daiwa CN-801
  + HP P382A verzwapper
  + impedance converter 50/75 Ohm
  + x-tal tester (DIY project)
  + Krohn-Hite 4100 signal generator
  + Marconi 2955A
  + Radiosystem AB dummy load
  + Rigol DSA815-TG
  + Rohde & Schwarz CMT54
  + Rohde & Schwarz CMU200
  + Rohde&Schwarz SMT 02
  + Spinner BN 52-77-66
  + Zetagi DL50 dummyload

 tijdstandaard/GPSDO/oscillator
  + 10 MHz distribution amplifier
  + 10 MHz low pass filter
  + BG7TBL GPSDO
  + Frequency Electronics FE-5680A
  + HP 10811 OCVCXO
  + RS920 10MHz oscillator
  + RS920 OCXO timestandard
  + timestandard (general)
  + tijdstandaard; VE2ZAZ
  + time standard; W5OJM
  + Trimble 34310-T OCVCXO
  + Yaesu FT-8x7 (TC)XO

 meetapparatuur (info)
  + (poor mans) spectrum analyser
  + dummyload
  + frequentieteller
  + functiegenerator
  + meetverzwakker
  + octopus component tester
  + oscillator adjustment
  + staandegolfmeter
  + test- en meetapparatuur

 modificaties
  + Counter 1 MHz input mod.
  + Yaesu FT-897/FT-897D
  + Yaesu MH-48 lock mod

 naslagwerk
  + (coax) kabels coderen
  + APRS
  + AWG wire table
  + coax kabels testen
  + checking, cleaning and overhauling
  + Yaesu FT-8x7 CAT port
  + paneelbouw

 projecten
  + (remote) coax switch
  + afregelen FT-8x7(D)
  + APRS basispost
  + APRS tracker
  + coax switch 1-8
  + condensator microfoon
  + counter prescaler
  + CTCSS module
  + FT-2000 headset
  + FT-2000 remote
  + FUP1DZS meetzender
  + Geloso G.1/1040-A
  + Geroh AKAC019 liermast
  + go-kit
  + go-kit FT-7800
  + headset (Avcomm)
  + hoofdtelefoon versterker PL500
  + Icom IC-25E
  + Kerona AR-301 rotor
  + KLV 400 RF PA ombouw
  + Lineair 400W (Frinear)
  + MFJ-948 antenna tuner
  + parallelle poort controller
  + Pixie CW TX
  + programmeren FT-8x7
  + Samlex SEC 1223 voeding
  + TH-D7E tracker
  + Tinytrak 4
  + uTracer 3+
  + voedingsconnector FT-897
  + VSWR SA meetbrug
  + Yaesu FT-857/897 meter
  + zwaai Alinco DR-135E MkII

 publicaties
  + elektromigratie in filters

 radioapparatuur
  + Ameritron ATR-20 tuner
  + Baofeng UV-5R
  + Diamond X-30N antenna
  + Icom IC-2e
  + Icom IC-7300
  + Kenwood TH-D7E
  + Kenwood TS-830M
  + Logper antenna 1,35...9,5 GHz
  + MFJ-901b antennetuner
  + MFJ-948 antennetuner
  + MFJ-971 antenna tuner
  + QYT KT-8900
  + Telefunken ELK 639
  + Triple-P TXU-1256 repeater
  + Wouxun KG-UVD1P
  + Wouxun speakermike
  + Yaesu FT-101E
  + Yaesu FT-1500M
  + Yaesu FT-2000
  + Yaesu FT-7800
  + Yaesu FT-817
  + Yaesu FT-857(D)
  + Yaesu FT-897(D)
  + Yaesu FT-8x7 serie
  + Yaesu FT-991

 reparaties
  + capacitors
  + Geloso 3227 versterker
  + Kenwood TS-830M
  + Lorenz SEM25
  + Yaesu FT-897D

 Rigol DSA815-TG
  + meting: omroepband
  + test: overspraak TG
  + test: TG signaal

 schakelingen
  + elektret microphone
  + Time Domain Reflectometer

 surplus apparatuur
  + Motorola GM950 (70 MHz)
  + Racal VRM5080
  + Rohill R-2050
  + Teletron/Condor

 telefonie surplus
  + Ericsson F-955
  + Ericsson F-955 modifcations 2017
  + Ericsson RS203/RS2062
  + Nokia NCM30
  + Nokia NNF30
  + Nokia RD72
  + Radiosystem monitoring unit
  + Radiosystem RS922
  + Radiosystem RS923
  + Radiosystem RS950
  + Radiosystem RS951
  + Radiosystems RS963
  + Radiosystems RS9694
  + Rohde & Schwarz CMD53
  + RS925 service box

 theorie
  + aarding
  + antenna rotor
  + antennetuner
  + circulator/isolator
  + snubber diode

 gereedschap
  + Minipro TL866 programmer
  + Velleman VTSSC50N soldering station
  + Yihua 852D+ soldeering station
  + ZD-409 desoldering tweezer
  + ZD-915 desoldering station

 werkplek
  + soldering
  + workshop tips

 EMC/EMI
  + decoupling capacitors

 veiligheid
  + Beryllium oxide
  + EM veldsterkte
  + radioactiviteit
  + harardous radiation?

 overig
  + SV500 radiation meter


test: TG signaal

Nederlandse inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=125&id=#447
Een tracking generator (TG) is het onderdeel van een Spectrum Analyser (SA) dat een signaal genereert, gelijk aan de gemeten frequentie van de SA. Als de SA een meet bij bijvoorbeeld 10MHz, zal de TG ook een signaal van 10MHz genereren. En zo ook bij andere frequenties. In de praktijk "sweept" de TG met de SA mee van een lage(re) naar een hoge(re) frequentie.

Nederlandse normaliseren/compenseren permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=125&id=#448
In het meest ideale geval zal de TG over het gehele frequentiebereik een signaal van gelijke amplitude (signaalsterkte) genereren. Het is lastig om een generator te vervaardigen dat over het gehele bereik een gelijke amplitude heeft. Tracking generatoren die een grote mate van nauwkeurigheid hebben, zijn kostbaar omdat dit moeilijk te bouwen is. Een "redelijk goede" generator is voor veel minder geld te vervaardigen. Het resultaat is dat er wel een grotere afwijking in het gegenereerde signaal is. Door het signaal bij de ontvanger (wiskundig) te compenseren, wordt de afwijking in amplitude gecorrigeerd. Als er bijvoorbeeld 2dB te weinig wordt gegenereerd bij een zekere frequentie, dan zal de SA bij deze frequentie er 2dB bij optellen om op "0" uit te komen. Wanneer het gemeten signaal (met of zonder TG) van de SA genormaliseerd is, is de gemeten waarden "de standaard" ofwel gecorrigeerd tot een rechte 0dB lijn. Door het normaliseren van het TG signaal, wordt de onvolkomenheid in de TG (en kabels/connectoren) gecorrigeerd/gecompenseerd zodat er een vlak referentiesignaal ontstaat.

Hieronder staat een (grove) meting van het -20dBm signaal van de TG zonder dat deze genormaliseerd is. De uitgang van de TG is met de ingang van de SA verbonden.

image is loading...


Het is zichtbaar dat het signaal geen gewenste rechte lijn is. Het wijkt enkele dB's af van de gewenste -20dBm niveau. Uit een andere ruwe meting met markers is gebleken dat het maximale verschil in signaalsterkte tussen de pieken bij -18,72dBm @ 347,5MHz en -20,90dBm @ 1,215GHz dus 2,18dB is.
Hieronder staat de meting waarbij het signaal gecompenseerd is door het automatisch te laten normaliseren. Het -20dBm signaal is nu het 0dB referentiesignaal.

image is loading...

Nederlandse signaalvorm van de TG permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=125&id=#449
In de meest ideale situatie is het gegenereerde signaal een perfecte sinus. Zoals beschreven is het moeilijk om een perfecte TG te vervaardigen. Niet alleen voor een constante amplitude, maar ook voor een perfecte sinusvorm. Vandaar dat het gegenereerde signaal bij wijze van test zichtbaar is gemaakt. Volgens de specificaties werkt de SA met TG vanaf 9KHz. Vandaar dat 9KHz als startfrequentie is gekozen. Het gegenereerde (Zero Span) signaal van 9KHz uit een Rigol DSA815-TG Spectrum Analyser is zichtbaar gemaakt op een Rigol DS-1102E oscilloscoop.

waarnemingen
image is loading...Het is duidelijk zichtbaar dat het gegenereerde signaal geen perfecte sinus is.

image is loading...


Bij 30KHz is er nog een afwijking te zien in de vorm ten opzichte van een perfecte sinus, weliswaar minder dan bij 9KHz.

image is loading...


Bij 50KHz is er nog een lichte afwijking te zien in de vorm ten opzichte van een perfecte sinus. De vorm is wel vloeiend, maar de neergaande flank is steiler dan de opgaande flank. Bij hogere frequenties is de sinus wel zuiver(der). Er is gemeten tot 100MHz omdat dat 100MHz de maximaal te bemeten frequentie met de beschikbare oscilloscoop is.

conclusie
Tot ongeveer 50KHz is er een afwijking te zien van een perfecte sinus. Dit is aan de ondergrens van de specificaties van de DSA815-TG, dus te begrijpen. Omdat de ontvanger "mee loopt met de generator, wordt alleen de grondfrequentie gemeten. Harmonischen (factor 3, 5, 7, 9 enzovoort) zijn dus niet/nauwelijks relevant en hebben waarschijnlijk invloed op de meting. Het gebruik door experimenteel radio-onderzoekers zal pas vanaf 135KHz (2Km band) zijn omdat daar onder geen amateur-band is waar op gezonden mag worden. Dus meten onder de 50KHz wordt niet verwacht. Daarbij is de DSA815-TG een apparaat aan de onderkant van het segment van de markt en gezien de (relatief lage) prijs zijn dergelijke "onvolkomenheden" niet onredelijk. Vooralsnog lijkt de afwijking van de zuivere sinus golfvorm geen invloed te hebben op metingen. De generator genereert dus geen zuivere sinus bij frequenties onder de +/-50KHz, maar het lijkt niet bezwaarlijk.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken


AmateurTele.com - © 1984...2017 - Build: 20170627