AMATEURTELE.COM
...if your desired language isn't available, the alternative language will be shown...
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers

 algemeen
  Item for sale
  Item adressen
  Item fail-gallery
  Item press information
  Item weblog/news

 apparatuur foto's
  Item HP 331A distortion analyser
  Item Philips PM2524 multimeter
  Item Rigol DS-1054Z
  Item Sayrosa 261 frequentieteller

 applicaties (pc)
  Item UI-View (APRS)

 banden
  Item 27Mc
  Item FRS
  Item LPD
  Item PMR

 componenten
  Item (E)EPROM
  Item crystals
  Item resistor coding

 beurzen
  Item RF Technology Days 2016

 connectoren
  Item 12VDC connector
  Item coax connectors
  Item Condor 16
  Item TNC connector

 Racal Cougar
  Item 0. Racal Cougar
  Item 1. introduction
  Item 2. compnents
  Item 3. assemblies
  Item 4. technical
  Item 5. modifications
  Item 6. data protocol
  Item 7. service

 documentatie
  Item boeken
  Item handleiding FUP1DZ
  Item jargon
  Item Morse code
  Item NATO alphabet
  Item Q-codes
  Item radio notebook

 elektronenbuizen
  Item 6H2N-EB / ECC83 / 12AX7
  Item algemene informatie
  Item ATP4 elektronenbuis
  Item elektronenbuis codering
  Item elektronenbuizen
  Item gloeistroom/-spanning
  Item reactiveren/reformeren
  Item stabilisatiebuizen

 filters/combiners
  Item 23 cm duplex filter
  Item Aerial Facilities BPD-410/420-3N
  Item Celwave P522 UHF duplexer
  Item Hoxin DX-720 diplexer
  Item JWX triplexer bc/2m/70cm
  Item Kenwood LF-30A LPF
  Item Motorola UHF cavity combiner
  Item Radiosystem RS460 cavity BPF
  Item stub filter [EN]
  Item basics: diplexer or duplexer

 legerzenders
  Item AM-65/GRC
  Item LV-80 RF PA
  Item RT-70/GRC
  Item SEM antennetuner (AGAT)
  Item SEM25
  Item SEM25 gloeispanning
  Item SEM35

 mechanica
  Item krimplak
  Item schroefdraad
  Item verspanen

 meetapparatuur
  Item 10/20/30 dB att
  Item BG7TBL noise source
  Item Daiwa CN-101L
  Item Daiwa CN-801
  Item HP P382A attenuator
  Item x-tal tester (DIY project)
  Item Krohn-Hite 4100 signal generator
  Item Radiosystem AB dummy load
  Item Rigol DSA815-TG
  Item Rohde&Schwarz SMT 02
  Item Spinner BN 52-77-66
  Item Zetagi DL50 dummyload

 tijdstandaard/GPSDO/oscillator
  Item 10 MHz low pass filter
  Item Frequency Electronics FE-5680A
  Item HP 10811 OCVCXO
  Item RS920 10MHz oscillator
  Item RS920 OCXO timestandard
  Item timestandard (general)
  Item time standard; BG7TBL
  Item tijdstandaard; VE2ZAZ
  Item time standard; W5OJM
  Item Trimble 34310-T OCVCXO
  Item Yaesu FT-8x7 (TC)XO

 meetapparatuur (info)
  Item (poor mans) spectrum analyser
  Item dummyload
  Item frequentieteller
  Item functiegenerator
  Item meetverzwakker
  Item octopus component tester
  Item oscillator adjustment
  Item staandegolfmeter
  Item test- en meetapparatuur

 modificaties
  Item Counter 1 MHz input mod.
  Item Yaesu FT-897/FT-897D
  Item Yaesu MH-48 lock mod

 naslagwerk
  Item (coax) kabels coderen
  Item APRS
  Item AWG draadtabel
  Item coax kabels testen
  Item checking, cleaning and overhauling
  Item Yaesu FT-8x7 CAT port
  Item paneelbouw

 projecten
  Item (remote) coax switch
  Item afregelen FT-8x7(D)
  Item APRS basispost
  Item APRS tracker
  Item coax switch 1-8
  Item condensator microfoon
  Item counter prescaler
  Item CTCSS module
  Item FT-2000 headset
  Item FT-2000 remote
  Item FUP1DZS meetzender
  Item Geloso G.1/1040-A
  Item Geroh AKAC019 liermast
  Item go-kit
  Item headset (Avcomm)
  Item hoofdtelefoon versterker PL500
  Item Icom IC-25E
  Item Kerona AR-301 rotor
  Item KLV 400 RF PA ombouw
  Item Lineair 400W (Frinear)
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item parallelle poort controller
  Item Pixie CW TX
  Item programmeren FT-8x7
  Item Samlex SEC 1223 voeding
  Item TH-D7E tracker
  Item Tinytrak 4
  Item uTracer 3+
  Item voedingsconnector FT-897
  Item VSWR SA meetbrug
  Item Yaesu FT-857/897 meter
  Item zwaai Alinco DR-135E MkII

 publicaties
  Item elektromigratie in filters

 radioapparatuur
  Item Ameritron ATR-20 tuner
  Item Baofeng UV-5R
  Item Diamond X-30N rondstraler
  Item Icom IC-2e
  Item Icom IC-7300
  Item Kenwood TH-D7E
  Item Kenwood TS-830M
  Item MFJ-901b antennetuner
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item MFJ-971 antenna tuner
  Item QYT KT-8900
  Item Triple-P TXU-1256 repeater
  Item Wouxun KG-UVD1P
  Item Wouxun speakermike
  Item Yaesu FT-101E
  Item Yaesu FT-1500M
  Item Yaesu FT-2000
  Item Yaesu FT-7800
  Item Yaesu FT-817
  Item Yaesu FT-857(D)
  Item Yaesu FT-897(D)
  Item Yaesu FT-8x7 serie
  Item Yaesu FT-991

 reparaties
  Item capacitors
  Item Geloso 3227 versterker
  Item Kenwood TS-830M
  Item Lorenz SEM25
  Item Yaesu FT-897D

 Rigol DSA815-TG
  Item meting: omroepband
  Item test: overspraak TG
  Item test: TG signaal

 schakelingen
  Item elektret microphone
  Item Time Domain Reflectometer

 surplus apparatuur
  Item Bosch Condor 16
  Item Motorola GM950 (70 MHz)
  Item Rohill R-2050

 telefonie surplus
  Item Ericsson F-955
  Item Ericsson F-955 modifcations 2017
  Item Ericsson RS203/RS2062
  Item Nokia NCM30
  Item Nokia NNF30
  Item Nokia RD72
  Item Radiosystem monitoring unit
  Item Radiosystem RS922
  Item Radiosystem RS923
  Item Radiosystem RS950
  Item Radiosystem RS951
  Item Radiosystems RS963
  Item Radiosystems RS9694
  Item RS925 service box

 theorie
  Item aarding
  Item antenna rotor
  Item antennetuner
  Item circulator/isolator
  Item snubber diode

 gereedschap
  Item Minipro TL866 programmer
  Item Velleman VTSSC50N soldering iron
  Item Yihua 852D+ soldeering station
  Item ZD-409 desoldering tweezer
  Item ZD-915 desoldering station

 werkplek
  Item soldering
  Item workshop tips

 EMC/EMI
  Item decoupling capacitors

 veiligheid
  Item Beryllium oxide
  Item EM veldsterkte
  Item radioactiviteit
  Item harardous radioation?

 overig
  Item SV500


afregelen FT-8x7(D)

inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#173
Helaas is gebleken dat Yaesu FT-857(D) en FT-897(D) niet altijd even goed afgeregeld zijn als het gaat om de ruststromen van de rf versterkers. Of deze af fabriek verkeerd staan of zijn verlopen, weet ik niet, dus geef ik expliciet geen oordeel over. Zonder de eigenaars van deze radio's ongerust te maken, is het helaas wel redelijk ernstig. Herstellen van de ongewenste stromen is dus nodig. Wanneer de ruststromen (bias) van deze transistoren niet goed staan, kan dit leiden tot vervorming van het signaal, overbelasting van de transistoren en mogelijk tot falen van de transistoren. De vervorming kan soms zelfs gehoord worden door het tegenstation. Het is daarom ook noodzakelijk om deze ruststromen te corrigeren.

waarneming permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#174
In de basis zijn álle FT-857 en FT-897 zendontvangers "verdacht". Temeer omdat er veel gevallen bekend zijn waarbij de ruststromen verkeerd staan. Dit probleem zal zich waarschijnlijk openbaren als slechte geluidskwaliteit en in een extreem geval kapotte versterkertransistoren.

oorzaak permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#175
Kort en krachtig: niet goed afgeregelde potmeters die de ruststromen van de transistoren regelen. Doordat de variabele weerstanden niet goed staan ingesteld, zijn de ruststromen niet goed.

de oplossing permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#176
De oplossing is betrekkelijk eenvoudig. De ruststromen corrigeren door de instelpotmeters op de juiste stand te zetten. In de basis is het de "truc" om de ruststromen te meten en de potmeters zo te regelen dat de gewenste stromen ingesteld worden.

benodigdheden voor afregelen permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#177
- (deze) instructie voor afregelen;
- eventueel notitieblok met pen;
- de zendontvanger met PTT knop (microfoon);
- voeding voor de zender;
- 50Ohm dummyload;
- schroevendraaier set;
- pincet of tang (om jumpers te kunnen (de)monteren);
- soldeerbout, tin en tinzuiger;
- stroommeter in milli Ampères (tot 500mA) met meetsnoeren.

werkwijze permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#178
De werkwijze is vrij eenvoudig. Er zijn zes transistoren die per zendontvanger moeten worden afgeregeld. Per transistor moet er een draadbrug worden onderbroken en overbrugd worden met een stroommeter. Dan de zender inschakelen en de corresponderende potmeter regelen tot de gewenste waarde. De exacte handelingen die nodig zijn, staan hieronder beschreven. Deze handelingen zijn ook terug te vinden in de service handleiding.

Om de juiste afregelwaarden te kunnen bepalen, is het "lotnummer" nodig. Dit lotnummer bepaalt namelijk welke versie van de elektronica is toegepast.
Het serienummer van de zendontvanger is te vinden op de witte sticker aan de linker kant van de zendontvanger. Het serienummer is logisch opgebouwd en hier is het bouwjaar, bouwmaand, productieserie (lotnummer) en volgnummer uit te halen. In dit voorbeeld nemen we het (fictieve) serienummer "5M231234".
- De eerste digit is het bouwjaar (vanaf 2000). Dus een "5" betekent dat deze gebouwd is in 2005;
- De tweede digit is de bouwmaand. Deze is te bepalen volgens de onderstaande coderingstabel. "M" is bijvoorbeeld "november";
- C = januari
- D = februari
- E = maart
- F = april
- G = mei
- H = juni
- I = juli
- J = augustus
- K = september
- L = oktober
- M = november
- N = december
- De derde en de vierde digit bepalen het batch-/lotnummer. "23" betekent dus in dit voorbeeld dat het productielot 23 is;
- De laatste vier digits zijn het volgnummer. "1234" is de 1.234e zendontvanger geproduceerd in deze batch.

Productwijzigingen zijn uitgevoerd per lot. Dus op basis van het lotnummer, de 3e en 4e digit, is te bepalen wat er gewijzigd is.
De hoofdprint is bijvoorbeeld gewijzigd, lot 1~3, 4~24, 25~49 en 50~x verschillen van elkaar door diverse modificaties. De PLL print van 1~18 en 75~x verschillen bijvoorbeeld ook van elkaar. In dit artikel zal ik niet in gaan op deze verschillen om mij te beperken tot van relevant is. Denk hierbij aan een andere versterker transistor. Lot 1~3, 4~68, 69~85, 86~x van de eindprint (PA print) verschillen van elkaar, maar voor ons zijn er voor het afregelen van de ruststromen maar twee relevante series, namelijk de series van de oude en de nieuwe eindtorren. De serie 1~68 heeft één 2SC3102 (VHF/UHF) en twee 2SC5125 (HF) transistoren en de serie 69~x heeft één RD70HVF1 (VHF/UHF) en twee 2SC2782 (HF) transistoren. (Dus zelfs als het serienummer ontbreekt, is toch de juiste ruststroom te bepalen.)

condities permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#179
Zorg dat de zendontvanger en meetapparatuur op kamertemperatuur zijn.

handelingen voorversterkers permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#180
start instellingen
- Zet de zendontvanger op mode CW, stel deze in op 1.800MHz, er mag niets aan de "CW Key" aansluiting zijn aangesloten en sluit een 50 Ohm dummyload aan op de HF antenne aansluiting;
- Schakel schakelaar S1001 naar de andere positie om de verbinding van de "predriver" te onderbreken;

image is loading...

Hierboven staat een afbeelding waarop de meet- en regelpunten staan aangegeven.

Pre-Driver
- Sluit de stroommeter aan op testpunten TP1019 (+) en TP1020(-) en stel de stroommeter in dat deze 35mA kan meten;
- Druk de PTT knop in en lees de ruststroom af en noteer deze desgewenst;
- Indien de stroom geen 35mA (+/-2mA) is, regel deze dan hierop af door potmeter VR1004 te verdraaien.

Driver
- Sluit de stroommeter aan op testpunten TP1017 (+) en TP1018(-) en stel de stroommeter in dat deze 30mA kan meten;
- Druk de PTT knop in en lees de ruststroom af en noteer deze desgewenst;
- Indien de stroom geen 30mA (+/-2mA) is, regel deze dan hierop af door potmeter VR1003 te verdraaien.

Exciter
- Verwijder de jumper van positie J1004 en sluit de stroommeter aan op deze testpunten en stel de stroommeter in dat deze 200mA kan meten;
- Druk de PTT knop in en lees de ruststroom af en noteer deze desgewenst en laat de PTT knop daarna los;
- Draai potmeters VR1001 en VR1002 tegen de klok in tot de aanslag;
- Druk de PTT knop in en regel VR1002 af zodat er 100mA (+/-10mA) af te lezen is op de stroommeter en laat de PTT knop los;
- Druk de PTT knop in en regel VR1001 af zodat er 200mA (+/-10mA) af te lezen is op de stroommeter en laat de PTT knop los;

- Plaats jumper J1004 terug en schakel schakelaar S1001 terug naar de startpositie.

image is loading...

Wonderwel exact op 200mA is deze potmeter afgeregeld. De twee klemmen zijn duidelijk zichtbaar op de plek waar normaal gesproken de jumper is geplaatst. Met mag duidelijk zijn dat er eerst naar 100mA wordt geregeld met potmeter VR1002 en als dit gebeurd is naar 200mA door VR2001 in te stellen.

handelingen eindversterkers permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#181
HF/VHF/UHF final stage

image is loading...

Hierboven staat een afbeelding waarop de meet- en regelpunten staan aangegeven.

- Zet de zendontvanger op mode CW, stel deze in op 1.800MHz, er mag niets aan de "CW Key" aansluiting zijn aangesloten en sluit een 50 Ohm dummyload aan op de HF antenne aansluiting;
- Verwijder de draadbrug TP3025 en TP3026 van de versterkerprint en sluit de stroommeter aan op TP3025(+) en TP3026 (-) en stel de stroommeter in dat deze 1.000mA kan meten;
- Druk de PTT knop in en lees de ruststroom af en noteer deze desgewenst en laat de PTT knop daarna los;
- Lot 1~68 (2SC5125): Druk de PTT knop in en regel VR3002 af zodat er 100mA (+/-10mA) af te lezen is op de stroommeter en laat de PTT knop los;
- Lot 69~x (2SC2782): Druk de PTT knop in en regel VR3002 af zodat er 600mA (+/-10mA) af te lezen is op de stroommeter en laat de PTT knop los;
- Zet de zendontvanger op mode CW, stel deze in op 430,000MHz, er mag niets aan de "CW Key" aansluiting zijn aangesloten en sluit een 50 Ohm dummyload aan op de VHF/UHF antenne aansluiting;
- Druk de PTT knop in en lees de ruststroom af en noteer deze desgewenst en laat de PTT knop daarna los;
- Lot 1~68 (2SC3102): Druk de PTT knop in en regel VR3001 af zodat er 300mA (+/-10mA) af te lezen is op de stroommeter en laat de PTT knop los;
- Lot 69~x (RD70HVF1): Druk de PTT knop in en regel VR3001 af zodat er 1.000mA (+/-50mA) af te lezen is op de stroommeter en laat de PTT knop los;
- Verwijder de stroommeter en herstel de draadbrug tussen TP3025 en TP3026.

- Aangezien de print nu zichtbaar is, is het verstandig om alle schroeven even aan te draaien om zeker te zijn van een goed massacontact;
- Monteer de panelen weer op de zendontvanger, vergeet niet de connector van de speaker te plaatsen;
- Het afregelen van de ruststromen is hiermee afgerond en is de zendontvanger weer klaar voor gebruik.

persoonlijke ervaring permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#182
Aanvankelijk was ik huiverig om met een soldeerbout in mijn mooie radio te gaan "knoeien", maar de praktijk valt heel erg mee. Als je de tijd neemt, een vaste hand hebt met solderen en een multimeter hebt, is het zelf uit te voeren. Ik heb mijn FT-857 en FT-897 zelf afgeregeld naar tevredenheid. Als je weinig ervaring hebt met solderen zou ik het afraden omdat de soldeervlakjes voor de meetcontacten vrij klein zijn.
Een opmerking is wel dat in de Service Manual verwezen wordt naar een instel potmeter (VR3002) die niet duidelijk wordt aangegeven, dus dat is even zoeken maar er is uit te komen. Op de print zelf staat het ook aangegeven. Deze heb ik voor de duidelijkheid ingetekend op het schema hierboven.
Een andere opmerking is dat er pas geregeld moet worden als de zender een paar tellen zendt. Wanneer de PTT knop in wordt gedrukt, wordt het zendvermogen opgebouwd en lopen de stromen op. Dus regel pas als de stromen zijn gestabiliseerd. Een heel kleine hoekverdraaiing resulteert al snel in een grote verandering van meetwaarde. Dus draai rustig aan de potmeters. Deze gevoeligheid verklaart, mogelijk, het verloop van ruststromen. Dus na een periode nog een keer meten is wellicht verstandig.

waarschuwing permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#183
Lees de tekeningen goed! TP staat voor testpunt, VR voor regelbare weerstand, J voor draadbrug en S voor schakelaar. De nummers die er echter staan, kunenn vaker voorkomen. Bijvoorbeeld TP1003 en VR1003. Controleer dus goed dat je de juiste code gebruikt!

Er zijn artikelen bekend waarbij wordt geadviseerd om niet te meten maar de betreffende potmeters op "70%" van het bereik te zetten. Mijn advies is om dit beslist niet te doen. Ik heb ervaren hoe kritisch de potmeters zijn, dus "op de gok" instellen lijkt mij zeer onverstandig.

LET OP! Er zijn documenten op het internet in omloop met verkeerde afregelgegevens! Dit artikel is gebaseerd op de officiële service handleiding die door Yaesu wordt gebruikt door servicemonteurs. Oftwel de juiste handleiding, deze is onder andere te herkennen aan het feit dat de verschillende "lots" gespecificeerd zijn. Er zijn ook documenten in omloop met verkeerde gegevens. Waarschijnlijk zijn dit Yaesu documenten die gebruikt zijn voor het verkrijgen van goedkeuring van de overheid, dit kan betekenen dat dit niet de gegevens zijn die toegepast zijn in de apparatuur die daadwerkelijk is gefabriceerd. Ik ben hierdoor ook de mist in gegaan, u bent gewaarschuwd. Niet alles wat op het internet staat is waar...

advies permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#184
Regel je zender beslist af! Bij verkeerde ruststromen, kan de zender beschadigen en is de kwaliteit van signaal niet goed. Afregelen is een must! Laat je geen angst aanpraten over de "ingewikkelde" operatie. Ben je handig met solderen, neem de tijd en doe het gewoon. Mijn advies is om met een stift de gemeten oude en nieuwe waarden met datum te noteren aan de binnenkant van de behuizing. Dan zijn de gegevens bij de hand bij de eventuele volgende actie van afregelen.
Het is misschien beroepsdeformatie om de relevantie gegevens van de meetapparatuur te noteren, maar in ieder geval wel waardevol. Ik zou het merk, model, type en serienummer van de meetapparatuur bij de meetwaarden plaatsen. Zoals van de dummyload en stroommeter. Bewaar dit bij de handleiding van de zendontvanger, dat geeft ook een positief signaal naar de mogelijk volgende koper...

overweging permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#185
Er zijn artikelen bekend waarbij alternatieve ruststromen zijn opgegeven. Helaas is mijn specifieke kennis van deze schakeling te beperkt om hier een goed advies over te kunnen geven. Vandaar dat ik de waarden van de handleiding aanhoud. En tot nu toe zijn de resultaten, naar mijn idee, goed.

mijn gemeten waarden permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=76&id=#187
Niet als stemmingmakerij, maar meer om de noodzaak aan te geven van afregelen zijn hier de meetwaarden van mijn zendontvangers:

FT-857D
-Pre-driver was 27mA, hoort 35mA te zijn;
-Driver was 51,9mA, hoort 30mA te zijn;
-Exciter was 78,5mA, hoort 200mA te zijn;
-HF final: was 90mA, hoort 300mA te zijn;
-VHF/UHF final: 245mA, hoort 300mA te zijn.

FT-897D
-Pre-driver was 45mA, hoort 35mA te zijn;
-Driver was 83,7mA, hoort 30mA te zijn;
-Exciter was 55,9mA, hoort 200mA te zijn;

Vooral de "exciter" versterkers stonden bij beide radio's te laag. Uiteraard zijn beide zenders nu mooi binnen de specificaties afgeregeld.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken

contact the administrator
If there are questions, notifications or other kind of information, please let me know by sending a messege to me by using the contact form below. If a responce on your message is desired, please make a note of it in the message. is. In this case, be sure your e-mail address is filled in on the form below.
Note; This message will be sent to the administrator and will not be shown om the website.
name (and callsign):
message:
e-mail address:
Type 1519 in the form field as a check:

AmateurTele.com - © 1984...2017 - Build: 20161003