AMATEURTELE.COM
Please support this (commercial free) webpage by donating a small payment:
https://ko-fi.com/amateurtelecom
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers
- - -

SEM antennetuner (AGAT)

Nederlandse inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=36&id=#49
De SEM25 en SEM35 zendontvanger hebben de mogelijkheid om een antennetuner (antenne afstemmer) aan te kunnen sturen. De SEM25 kan via een kabel direct op de antennetuner (ofwel AGAT) worden aangesloten en bij de SEM35 via het basisframe. De antennetuner zit origineel in een antennevoet gemonteerd voor een vast post opstelling om een kwart golf verticale antenne af te kunnen stemmen. Deze tuner loopt mee per MHz. Van 26,00 tot 26,95 staat de tuner op 26,50MHz, ofwel in het midden van het één megahertz gebied. Van 27,00 tot 27,95 op 27,50MHZ enzovoort tot 69,00 tot 69,95 op 69,50MHz.

image is loading...

image is loading...

image is loading...

image is loading...

Nederlandse werking permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=36&id=#50
De werking is eigenlijk opmerkelijk eenvoudig. Deze werking is op te splitsen in twee delen. De antenne afstemming en de bediening van de afstemming.

antenne afstemming / elektrische werking
Om een (te lange of korte) antenne optimaal te laten presteren (resoneren) moet de antenne kunstmatig worden verlengd of verkort. Met een spoel in de transmissielijn (antennekabel) kan een antenne kunstmatig worden verlengd en met een (lucht)condensator kan de antenne kunstmatig worden verkort. Door een combinatie te maken met spoelen en condensatoren kan een antenne zo optimaal resonant worden gemaakt. Deze antene afstemming heeft een variabele luchtcondensator en twee variabele spoelen (beweegbare kern) waarmee de afstemming wordt bereikt. Per stap, wordt de condensator en spoel in de gewenste positie gebracht. De draaischijf in de afstemming heeft voor elke stap twee schroefjes. De "L" voor de spoel en de "C" voor de condensator. De afstemming wordt bereikt door de twee schroefjes zo diep te draaien dat de antenne resonant is. Er is dus geen terugkoppeling over de prestatie van de antenne. Het resultaat is dat als de antenne wordt ingekort of verlengd, de afstemming bij moet worden gesteld voor optimale prestatie!

bediening / mechanische werking
De meeste elektronica van de afstemming gaat in de bediening zitten. De elektronica is indrukwekkend om te zien, maar de werking is verbluffend eenvoudig. Zodra de radio op een frequentie wordt ingesteld, moet de voorkeuzeschijf op de juiste positie worden gezet. Bijvoorbeeld op 50,50MHz. Zodra de radio op de juiste frequentie staat, worden de condensator en spoelkern teruggetrokken van de schijf af. Daarna gaat de voorkeuzeschijf naar de gewenste positie draaien. Als de gewenste positie (corresponderend aan de frequentie) bereikt is, wordt de condensator en spoelkern teruggezet tegen de afstemschroeven aan. De diepte van de schroeven correspondeert nu met de juiste capaciteit (condensator) en inductie (spoel).

image is loading...


Nederlandse afregelen antennetuner permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=36&id=#51
Als de afstemming moet worden bijgesteld voor bijvoorbeeld 50,00 tot 50,95MHz, stel dan de radio (en antennetuner) in op 50,50MHz. Meet de "staande golfverhouding" (SWR; Standing Wave Ratio) bij de radio en zet een (kleine) draaggolf op de antenne. Draai aan de twee afstemschroeven totdat de staande golfverhouding zo laag mogelijk is. In het meest ideale geval is dat 1:1 zodat alle energie wordt uitgestraald door de antenne en niets terug wordt gereflecteerd naar de radio. Nu is het verstandig om dit met "groot" vermogen te doen om de fijnafstemming goed te krijgen.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken
klik hier voor de mobiele versie. (Beta test.)


AmateurTele.com - © 1984...2022 - Build: 20210112