AMATEURTELE.COM
Please support this (commercial free) webpage by donating a small payment:
https://ko-fi.com/amateurtelecom
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers
- - -

5. Racal Cougar PRM4515L modifications

Nederlandse waarschuwings tonen uitschakelen permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=241&id=#1055
De Racal Cougar is uitgerust met alarmtonen. Deze kunnen onder andere waarschuwen als:
- er geen communicatie meer is met de afstandsbediening (afwisselend hoge/lage tonen);
- de time out timer tijd overschreden is;
- wanneer er gezonden wordt zonder encryptie (in [CLR] modus in plaats van [A] of [B]).

De oorspronkelijke gedachte is dat speciale eenheden niet onopgemerkt zonder encryptie zouden zenden waarbij de "vijand" dus mee zou kunnen luisteren. Elke zeven seconden klinkt er bij het zenden een piepje uit de luidspreker ter indicatie van de "clear" mode selectie. Aangezien experimenteel radio onderzoekers alleen zonder encryptie mogen zenden, klinkt altijd de indicatie piep dat hinderlijk kan worden ervaren. Dit is gebleken omdat ik van drie amateurs onafhankelijk de vraag heb gekregen of de toon ook uit te schakelen is. Dave; PA5DOF had ook al het plan ook om de tonen ooit uit te schakelen en door de vragen van mede amateurs is dit in een stroomversnelling gekomen. Na zoekwerk in het schema is gebleken dat door het verwijderen van één weerstand (R81) van het hoofd bord, alle waarschuwing tonen uit te schakelen zijn. Beter gezegd, de tonen (TNA signaal) uit de CPU (pin 7) worden nu niet meer geïnjecteerd de HEF4053 chip van de audio versterker. De storende clear tones zijn nu niet meer te horen via de luidspreker. Een keerzijde is dat de time out timer indicatie nu ook is komen te vervallen en de indicatie dat er geen communicatie meer is met de afstandsbediening. Maar mijns inziens zijn deze bijkomstigheden niet bezwaarlijk. De time out timer heb ik al uitgeschakeld (op eineindig ingesteld) en als de afstandsbediening het niet meer doet, dan is dit ook aan het display te zien. Het schema van de schakeling is hieronder afgebeeld.

image is loading...


SMD chip weerstand R81 van 220 K met opdruk [224] is te vinden op het control board ofwel het middelste bord. De locatie van de weerstand is aangegeven op onderstaande afbeelding (met dank aan Dave; PA5DOF). Door het verwijderen (of met één kant los maken) van de weerstand zijn de tonen uitgeschakeld.

image is loading...

Nederlandse squelch / squelch modificatie (RX subtoon) permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=241&id=#1056
bereik van subtoon
De Racal Cougar (PRM4515L) is uitgerust met NATO squelch. Dat wil zeggen dat de ontvanger een 150 Hz (PL/CTCSS/subtoon) toon nodig heeft om de audio te laten horen. Ik heb een test uitgevoerd om te bepalen hoe kritisch de frequentie van de gewenste subtoon is. Uit de test is gebleken dat een subtoon van 145,8...153,8 Hz zorgt voor het stabiel open schakelen van de squelch. Met een Rohde&Schwarz SMT-02 is een radiofrequent FM signaal op de antenne ingang aangesloten van -90dBm dat gemoduleerd is met twee laagfrequent tonen van 1 kHz bij 2,5 kHz zwaai én een toon van 150 Hz met een zwaai van 2,5 kHz. Bij afwezigheid van het 150 Hz signaal, schakelt de ontvanger inderdaad niet "open". De ontvanger schakelt open met een subtoon zwaai vanaf ongeveer 100 Hz, dus de zwaai is niet kritisch. De frequentie van de subtoon is gevarieerd en tussen 145,8...153,8 Hz schakelt de ontvanger stabiel open. Dus een 151,4 Hz toon uit de "standaard CTCSS" tabel volstaat prima zoals toegepast in diverse commerciële apparaten.

modificatie naar draaggolf squelch
Op de website van Dave; G1JWG (http://www.pmrconversion.info) heb ik gevonden hoe de squelch gemodificeerd kan worden naar "draaggolf" squelch in plaats van 150 Hz toon squelch. Meer informatie van de modificatie staat hieronder.

Het is mogelijk om de toon squelch uit te zetten zodat de squelch op de draaggolf schakelt. Dit is alleen hardwarematig te wijzigen en niet firmware-/softwarematig. Er is een 12 K (opdruk 123) SMD weerstand R52 op positie "T" (van "toon") geplaatst op de zender/ontvanger print. Deze weerstand verbind twee van de drie soldeer eilandjes. Door de weerstand te verplaatsen naar de andere twee eilandjes "C" (van "carrier") wordt er omgeschakeld van de 150 Hz NATO PL toon naar draaggolf squelch. Voor PRM4515H is de betreffende weerstand R163.

image is loading...


20160805 - Vaandaag heb ik voor het eerst SMD componenten gesoleerd. Het is niet zo mooi geworden als dat ik had gehoopt, maar voor een eerste keer SMD solderen mag ik niet klagen. Het is functioneel en betrouwbaar. Oké, esthetisch valt er nog een slag te slaan qua soldeer ervaring. Ter illustratie heb ik een lucifer naast de print geplaatst om aan te geven hoe klein de 12 K weerstand is.

image is loading...

Nederlandse Time Out Timer (TOT) instellen permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=241&id=#1057
20160803 - Er is een Time Out Timer (TOT) ingebouwd dat (per ongeluk) te lang uitzenden verhindert. Momenteel is de uitschakeltijd 60 seconden. Een TOT is een waardevolle toevoeging, maar 60 seconden is naar mijn idee aan de krappe kant. Ik hanteer vaak een maximum tijd van drie minuten.


PRM4515U
Gebleken is voor de PRM4515U dat de TOT tijd in te stellen is op 30, 60, 90 of 120 seconden. Er is een HEF4021BT shift register geplaatst in de radio dat acht digitale ingangen omzet naar een serieel signaal dat de centrale microprocessor van informatie voorziet. Naast de selectie van frequentie band, zijn er twee ingangen in gebruik voor het instellen van de TOT tijd. Volgens de documentatie zijn zes ingangen “hoog/1” of “laag/0” te maken door middel van “bruggen”. In het geval van de TOT wordt beperkt tot de twee relevante ingangen. De twee ingangen zijn:
- TDA / LK5 (link 5) / pin 15
- TDB / LK6 (link 6) / pin 1

Hieronder staat de informatie om de gewenste instelling te kiezen. Ik zou een TOT tijd van 120 seconden adviseren, dus doorverbinden van link 6 zou mijn keuze zijn. Hierdoor wordt een TOT tijd van 120 seconden verkregen.


TOT jumper settings PRM4515U
time out time
jumper LK6 (TDB)
jumper LK5 (TDA)
note
30 s
pos 0
pos 0
60 s
pos 0
pos 1
original settings
90 s
pos 1
pos 0
120 s
pos 1
pos 1
"My" choicePRM4515L
Omdat ik de PRM4515L heb in plaats van de PRM4515U, heb ik onderzocht of deze modificatie ook toe te passen is. Gebleken is dat het ontwerp van de zender/ontvanger print anders is. Fysiek is de print anders, maar de uitwerking is gelijk. Weerstanden R201 en R200 vervullen bij het "L" model dezelfde functie als bij het "U" model. Zoals hieronder op de foto's te zien is, zijn de verplaatsbare SMD weerstanden van 1 M Ohm (opdruk 105) geplaatst om 60 seconden in te stellen. Mijn plan was aanvankelijk om de tijd aan te passen tot 120 seconden. Uiteindelijk heb ik besloten om de time out timer helemaal uit te schakelen, temeer omdat de waarschuwingstonen van overschrijden van de tijd niet meer hoorbaar zijn. Maar dit inzicht kan per persoon verschillen uiteraard. Alle mogelijkheden staan hieronder weergegeven.


TOT jumper settings PRM4515L
time out time
jumper R201
jumper R200
note
30 s
pos 0
pos 0
60 s
pos 0
pos 1
original settings
120 s
pos 1
pos 0
infinite
pos 1
pos 1
"My" choice


image is loading...

image is loading...


20160805 - Hieronder staat een foto van de twee verplaatste weerstanden zodat de TOT van 60 seconden omgezet is naar 120 seconden. Ter illustratie van de (kleine) afmetingen is een lucifer op de print gelegd. Dit zijn mijn eerste SMD solderingen, dus het verdient nog niet de schoonheidsprijs, maar het is functioneel. Aanvankelijk dacht ik dat de weerstanden verloren waren gegaan bij het desolderen, maar na verwijderen van overtollig soldeertin bleken de weerstanden nog te gebruiken. En met behulp van een beetje flux, alcohol, soldeertin en een soldeerbout (van het formaat waar je ook coax kabels mee kan solderen...) is de operatie geslaagd. Helaas is de opdruk van de print deels verdwenen, maar voor de eerste poging om SMD te solderen hoor je mij niet klagen. Latere solderingen heb ik met hot air uitgevoerd en een SMD soldeerbout met een heel kleine punt. Ook is er gebruik gemaakt van een stereo microscoop en een aantal precisie pincetten. Goed gereedschap komt het resultaat beslist ten goede...

image is loading...

150 Hz TX tone disconnect (*) permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=241&id=#1058
introduction
20170103 - I received an e-mail message from Hans; PA0TLM asking how to turn of the transmitted 150 Hz tone. Since it's likely the 150 Hz receive subtone is turned off, the tramsitted 150 Hz subtone is therefore also not required anymore. I digged into this and found a simple solution.

Note: At first the hardware modification was discovered, but recently Dave; PA5DOF found out that the TX tone can also be turned off by software. Both ("old and new") ways are described below.


hardware modification
The schematic is shown below. The buffer stage of the transmitted audio is shown. The 150 Hz tone from the microprocessor is inserted in the (1)4053B chip. If resistor R53 is removed from the board, the 150 Hz tone is disconnected.

image is loading...


Since the expected resistor value isn't foun on the board I decided to remove the 4053B chip using a hot air gun. The trace of pin two is located and followed to the resistors.

image is loading...


Near the power input connector are four resistor (sets) shown. The resistor marked "333" should be removed to disconenct the 150 Hz signal. It turned out that two resistors are stacked instead of one resistor. Resistors "333" and "334" are soldered in parallel. Remove both resistors.

image is loading...


It's possible to remove both resistors completely. I chose to resolder both resistors to the original pads. But only soldered at one end. Therefore the signal path is "open" and the resistors are there in case the original path should be restored for some reason.

image is loading...


Here's an overview of the mainboard. The (1)4053B with bright white markings can be seen easily. The (at one end lifted) resistors are near the power input connector. (The power in wire is disconnected on the image.)

image is loading...


The effect of the disconnected subtone can be seen on the omaged below. These are the spectrum images of my Icom IC-7300 HF receiver. The deviation of the 150 Hz signal (and sidebands) can be seen quite good. After removing the resistors, the carrier is left without noticable deviation of the 150 Hz tone.

image is loading...

image is loading...software modification
Dave; PA5DOF found out that the 150 Hz transmitted subtone can be turned off by software. By using the programmer it's possible to turn of the 150 Hz tone without the hardware modification. Dave; PA5DOF is busy developing an Arduino based programmer to switch the 150 Hz NATO subton off. More information about this will follow later on...

Nederlandse microfoon modificatie- brom vermijden permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=241&id=#1101
Van Frans; PA3CGJ heb ik een modificatie tip ontvangen van de handmicrofoon. Naar verluid pikt het elektret microfoonkapsel snel storing op zoals 50 Hz brom dat het audiosignaal verstoort. Frans heeft een plaatje metaal (blik) achter het microfoonkapsel geplaatst waarmee de storing naar wens wordt gereduceerd. Het metalen plaatje dient vervolgens aan de massa verbonden te worden om storing naar de massa weg te leiden. Geadviseerd is om voldoende dik draad toe te passen omdat de impedantie van het aarddraad toeneemt naar mate de frequentie van het stoorsignaal hoger wordt. Aarden op meer plekken (zoals twee hoeken van het plaatje) en met met litze draad komt de afscherming ten goede. Ik heb de modificatie zelf nog niet uitgevoerd maar de uitvoering lijkt een goede oplossing voor het vermeende probleem.

image is loading...
Geplaatste metalen afscherming met (groene) aarddraad.


Nederlandse zendvermogen van TA 4523 eindversterker verhogen permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=241&id=#1111
types
De TA 4523 eindversterker is geproduceerd als 10, 16 en 20 Watt uitvoering. De 20 W versie is herkenbaar als model TA 4523. De 16 W versie is herkenbaar als TA 4523/016 en de 10 W versie is herkenbaar als TA 4523/010. De "oorspronkelijke" 20 Watt versie heeft (naar mijn weten) geen modificaties ondergaan waardoor er geen "mod. record" markeringen zijn aangebracht. De 10 Watt uitvoering heeft in ieder geval modificatie nummer 1 ondergaan. Het is aannemelijk dat deze modificatie markering gekoppeld is aan het beperkte zendvermogen. Het is denkbaar dat de "originele" 20 Watt uitvoering te veel zendvermogen had voor te oorspronkelijke toepassing. Mogelijk heeft dit de maken met accu besparing bij portabel gebruik of een wenselijk kleiner werkgebied.
Ik ben aan het speuren geweest in een 20 en 10 Watt versie om verschillen te kunnen ontdekken, maar dit is niet succesvol gebleken. Henk; PA1HVD heeft mij gevoed met veel informatie om dit vraagstuk op te lossen. "wimken" heeft op Zendamateur.com een waardevolle toevoeging gedaan om de modificatie compleet te maken. Alle credits voor Henk en "wimken"!

BGY32 power module
Het "kloppend hart" van de eindversterker is de BGY32 VHF power module. Deze module versterkt het zendsignaal van 150 mW naar minimaal 18 Watt. Meestal is een zendvermogen van 22 Watt gebruikelijk voor deze module. De modules zijn volgens opgave van de fabrikant niet ontworpen om over een groot bereik van zendvermogen ingesteld te kunnen worden door variatie van de voedingsspanning. Binnen grenzen is het mogelijk om het zendvermogen te variëren door de voedginsspanning aan te passen. De beste methode om het zendvermogen is echter om het ingestuurde vermogen te variëren tussen 50...200 mW. Dit is niet van toepassing bij deze eindversterker. De alternatieve methode om het venzvemrogen te variëren door wijzigen van de voedingsspanning is toegepast. De versterker module is tussen 6...12,5 VDC te variëren om een gewenst zendvermogen te kijgen.

vermogen regelen via voedingsspanning/-stroom
Zener diode D11 bewaakt de voedingsspanning. Wanneer de spanning boven de 13 VDC uit komt wordt transistor TR6 geactiveerd (via TR8 en TR1) waardoor de voedingsspanning en -stroom wordt "geknepen". Door deze regellus wordt de spanning op de versterker module beperkt. Bij de 10 en 16 Watt variant is D11 van een lagere spanning van 13 VDC waardoor de maximale werkspanning lager ligt. (De exacte waarden bij de 10 en 16 Watt variant moet ik nog nameten, maar zijn eigenlijk ook weinig relevant om te weten...)

image is loading...
Vermogensregeling van Racal Cougar TA 4523 eindtrap.


schakelen van zendvermogen
Volgens opgave wordt de stroom door TR6 beperkt tot 60 mW door de vier weerstanden R12, R13, R14 en R95 voor de middelmatige hoeveelheid zendvermogen. Bij het schakelen naar hoog vermogen wordt via TR3 een extra 68 Ohm weerstand (aan pennen G1 en G2) parallel geschakeld aan de eerder genoemde vier weerstanden. Hierdoor wordt de stroom verhoogd tot 230 mA voor het verkrijgen van hoog zendvermogen.

modificatie naar hoger (20 Watt) zendvermogen
Om het maximale zendvermogen van ongeveer 20 Watt te verkrijgen is het dus zaak om zender diode D11 te vervangen door een 13 VDC versie. Door een lagere spanning is kiezen is het zendvermogen ook proportioneel (binnen grenzen) te reduceren. De overige beveiligingen blijven in takt. Gebleken is dat bij de 10 W versie er een draadverbinding tussen punten 1 en 2 is geplaats aan de standen schakelaar voor vermogensselectie. Hierdoor is er geen verschil tussen de standen medium en high van het zendvermogen. Knip deze draad door om ervoor te zorgen dat medium en high als zendvermogen te selecteren is. Verhogen van het zendvermogen boven 20 Watt (door een hogere spanning) wordt sterk afgeraden omdat de hardware hier niet op berekend is.

zendvermogen afregelen
Open de onderzijde van de versterker module door alle cilinderkop binnenzeskant boutjes langs de rand te verwijderen en verwijder de bodemplaat.
Sluit een RF vermogensmeter en dummyload aan dat 25 Watt of meer aan kan.
Sluit de voedingsaansluiting aan en voed de eindtrap met 14 VDC (of als alternatief 13,8 of 12 VDC).
Voer een 2 Watt RF signaal in op de RF ingang van de eindversterker module of plaats als alternatief de zendontvanger met gekoppelde verbindingskabel aan de eindversterker module. het RF signaal is het referentiesignaal dat de versterker kan versterken.
Schakel de vermogensschakelaar op "MED"
Verbind pennen E en F van de audio connector of druk de PTT knop in (zonder te moduleren). Hiermee schakelt de eindversterker in.
Verdraai trimmer R38 zodat het zendvermogen aan de uitgang van de eindtrap 11,5 Watt is.
Schakel de vermogensschakelaar op "HIGH"
Verdraai trimmer R41 zodat het zendvermogen aan de uitgang van de eindtrap zo hoog mogelijk is of met een maximum van 23 Watt.
Verdraai trimmer R57 volledig met de klok mee. Verdraai vervolgens de trimmer R57 tegen de klok in totdat het vermogen inzakt. Draai de trimmer nu iets met de klok mee zodat het maximale zendvermogen bereikt is.
Verbreek de verbinding tussen contacten E en F van de audio connector om de zender uit te schakelen (of laat de PTT knop los) en ontmantel de testopstelling. Het afregelen van het zendvemrogen is hiermee afgerond.

image is loading...


opmerkingen
De BGY32 eindversterker module bevat Beryllium oxide (BeO). Beryllium oxide is een keramisch materiaal dat een zeer slechte geleider is voor elektronen en een zeer goede geleider voor warmte. Dit is een bijzondere combinatie waardoor het bij uitstek geschikt is voor het isoleren van halfgeleiders. De behuizing is isolerend voor elektrische spanning en de gegenereerde warmte wordt doorgegeven naar de omgeving. Daarom komt dit materiaal veel voor in hoogfrequent halfgeleiders zoals transistoren voor eindversterkers en eindversterkermodules. Zolang Beryllium Oxide in vaste vorm voorkomt dat niet beschadigd is, is het niet gevaarlijk. Maar zodra het materiaal verspaand wordt door bijvoorbeeld erin te boren, zagen, vijlen en dergelijke komt stof vrij dat érg gevaarlijk is voor de gezondheid. Zoals alle Beryllium verbindingen is ook deze chemische samenstelling carcinogeen. Dus boor, zaag en vijl nooit aan hoogfrequente halfgeleiders zoals versterkermodules of (eind)transistoren. Bij "normaal gebruik" van de eindverterker(module) is er geen risico voor de gebruiker.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken
klik hier voor de mobiele versie. (Beta test.)


AmateurTele.com - © 1984...2022 - Build: 20210112