AMATEURTELE.COM
...if your desired language isn't available, the alternative language will be shown...
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers

 algemeen
  Item for sale
  Item adressen
  Item fail-gallery
  Item press information
  Item weblog/news

 apparatuur foto's
  Item HP 331A distortion analyser
  Item Philips PM2524 multimeter
  Item Rigol DS-1054Z
  Item Sayrosa 261 frequentieteller

 applicaties (pc)
  Item UI-View (APRS)

 banden
  Item 27Mc
  Item FRS
  Item LPD
  Item PMR

 componenten
  Item (E)EPROM
  Item crystals
  Item resistor coding

 beurzen
  Item RF Technology Days 2016

 connectoren
  Item 12VDC connector
  Item coax connectors
  Item Condor 16
  Item TNC connector

 Racal Cougar
  Item 0. Racal Cougar
  Item 1. introduction
  Item 2. compnents
  Item 3. assemblies
  Item 4. technical
  Item 5. modifications
  Item 6. data protocol
  Item 7. service

 documentatie
  Item boeken
  Item handleiding FUP1DZ
  Item jargon
  Item Morse code
  Item NATO alphabet
  Item Q-codes
  Item radio notebook

 elektronenbuizen
  Item 6H2N-EB / ECC83 / 12AX7
  Item algemene informatie
  Item ATP4 elektronenbuis
  Item elektronenbuis codering
  Item elektronenbuizen
  Item gloeistroom/-spanning
  Item reactiveren/reformeren
  Item stabilisatiebuizen

 filters/combiners
  Item 23 cm duplex filter
  Item Aerial Facilities BPD-410/420-3N
  Item Celwave P522 UHF duplexer
  Item Hoxin DX-720 diplexer
  Item JWX triplexer bc/2m/70cm
  Item Kenwood LF-30A LPF
  Item Motorola UHF cavity combiner
  Item Radiosystem RS460 cavity BPF
  Item stub filter [EN]
  Item basics: diplexer or duplexer

 legerzenders
  Item AM-65/GRC
  Item LV-80 RF PA
  Item RT-70/GRC
  Item SEM antennetuner (AGAT)
  Item SEM25
  Item SEM25 gloeispanning
  Item SEM35

 mechanica
  Item krimplak
  Item schroefdraad
  Item verspanen

 meetapparatuur
  Item 10/20/30 dB att
  Item BG7TBL noise source
  Item Daiwa CN-101L
  Item Daiwa CN-801
  Item HP P382A attenuator
  Item x-tal tester (DIY project)
  Item Krohn-Hite 4100 signal generator
  Item Radiosystem AB dummy load
  Item Rigol DSA815-TG
  Item Rohde&Schwarz SMT 02
  Item Spinner BN 52-77-66
  Item Zetagi DL50 dummyload

 tijdstandaard/GPSDO/oscillator
  Item 10 MHz low pass filter
  Item Frequency Electronics FE-5680A
  Item HP 10811 OCVCXO
  Item RS920 10MHz oscillator
  Item RS920 OCXO timestandard
  Item timestandard (general)
  Item time standard; BG7TBL
  Item tijdstandaard; VE2ZAZ
  Item time standard; W5OJM
  Item Trimble 34310-T OCVCXO
  Item Yaesu FT-8x7 (TC)XO

 meetapparatuur (info)
  Item (poor mans) spectrum analyser
  Item dummyload
  Item frequentieteller
  Item functiegenerator
  Item meetverzwakker
  Item octopus component tester
  Item oscillator adjustment
  Item staandegolfmeter
  Item test- en meetapparatuur

 modificaties
  Item Counter 1 MHz input mod.
  Item Yaesu FT-897/FT-897D
  Item Yaesu MH-48 lock mod

 naslagwerk
  Item (coax) kabels coderen
  Item APRS
  Item AWG draadtabel
  Item coax kabels testen
  Item Yaesu FT-8x7 CAT port
  Item paneelbouw

 projecten
  Item (remote) coax switch
  Item afregelen FT-8x7(D)
  Item APRS basispost
  Item APRS tracker
  Item coax switch 1-8
  Item condensator microfoon
  Item counter prescaler
  Item CTCSS module
  Item FT-2000 headset
  Item FT-2000 remote
  Item FUP1DZS meetzender
  Item Geloso G.1/1040-A
  Item Geroh AKAC019 liermast
  Item go-kit
  Item headset (Avcomm)
  Item hoofdtelefoon versterker PL500
  Item Icom IC-25E
  Item Kerona AR-301 rotor
  Item KLV 400 RF PA ombouw
  Item Lineair 400W (Frinear)
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item parallelle poort controller
  Item Pixie CW TX
  Item programmeren FT-8x7
  Item Samlex SEC 1223 voeding
  Item TH-D7E tracker
  Item Tinytrak 4
  Item uTracer 3+
  Item voedingsconnector FT-897
  Item VSWR SA meetbrug
  Item Yaesu FT-857/897 meter
  Item zwaai Alinco DR-135E MkII

 publicaties
  Item elektromigratie in filters

 radioapparatuur
  Item Ameritron ATR-20 tuner
  Item Baofeng UV-5R
  Item Diamond X-30N rondstraler
  Item Icom IC-2e
  Item Icom IC-7300
  Item Kenwood TH-D7E
  Item Kenwood TS-830M
  Item MFJ-901b antennetuner
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item MFJ-971 antenna tuner
  Item QYT KT-8900
  Item Triple-P TXU-1256 repeater
  Item Wouxun KG-UVD1P
  Item Wouxun speakermike
  Item Yaesu FT-101E
  Item Yaesu FT-1500M
  Item Yaesu FT-2000
  Item Yaesu FT-7800
  Item Yaesu FT-817
  Item Yaesu FT-857(D)
  Item Yaesu FT-897(D)
  Item Yaesu FT-8x7 serie
  Item Yaesu FT-991

 reparaties
  Item capacitors
  Item Geloso 3227 versterker
  Item Kenwood TS-830M
  Item Lorenz SEM25
  Item Yaesu FT-897D

 Rigol DSA815-TG
  Item meting: omroepband
  Item test: overspraak TG
  Item test: TG signaal

 schakelingen
  Item elektret microphone
  Item Time Domain Reflectometer

 surplus apparatuur
  Item Bosch Condor 16
  Item Motorola GM950 (70 MHz)
  Item Rohill R-2050

 telefonie surplus
  Item Ericsson F-955
  Item Ericsson F-955 modifcations 2017
  Item Ericsson RS203/RS2062
  Item Nokia NCM30
  Item Nokia NNF30
  Item Nokia RD72
  Item Radiosystem monitoring unit
  Item Radiosystem RS922
  Item Radiosystem RS923
  Item Radiosystem RS950
  Item Radiosystem RS951
  Item Radiosystems RS963
  Item Radiosystems RS9694
  Item RS925 service box

 theorie
  Item aarding
  Item antenna rotor
  Item antennetuner
  Item circulator/isolator
  Item snubber diode

 gereedschap
  Item Minipro TL866 programmer
  Item Velleman VTSSC50N soldering iron
  Item Yihua 852D+ soldeering station
  Item ZD-409 desoldering tweezer
  Item ZD-915 desoldering station

 werkplek
  Item soldering
  Item workshop tips

 EMC/EMI
  Item decoupling capacitors

 veiligheid
  Item Beryllium oxide
  Item EM veldsterkte
  Item radioactiviteit
  Item harardous radioation?

 overig
  Item SV500


FT-8x7 CAT poort

inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=228&id=#1000
De Yaesu FT-8x7 zendontvangers zijn uitgerust met een CAT poort. Dat wil zeggen dat door middel van een dataverbinding informatie naar de zendontvnager is te sturen en vanaf de zendontvanger is te ontvangen. Dit heeft geen betrekking op uitgezonden en ontvangen packet berichten, uitsluitend voor bediening en status informatie van de zendontvanger. Aanvankelijk is het ontworpen om de zendontvanger (anno 2001) met een antennetuner of computer te kunnen verbinden, maar gezien de nieuwere ontwikkelingen met Arduino controllers is het ook mogelijk om de status van de zendontvanger op een groter scherm weer te laten geven door een Arduino met scherm aan de CAT poort te verbinden.
Indormatie zoals de gewenste frequentie, DCS toon, CTCSS toon, split, PTT, vergrendeling tot aan de geheugen informatie is via de CAT poort uit te wisselen. Enkele instructies staan in de handleiding beschreven, maar diverse amateurs hebben nog meer mogelijheden zoals het uitlezen en programmeren van de EEPROM uit geplozen. Er is veel informatie te vinden, maar vaak is het onoverzichtelijk en incompleet. Ik probeer hierbij een beknopt overzicht te geven van de beschikbare informatie. Houd er rekening mee dat er héél veel meer te vinden is op het internet als er naar gezocht wordt.

Let op! De CAT poort is direct met de microprocessor verbonden! Zorg dat er geen piekspanningen en dergelijke op de CAT poort terecht komt omdat dit de microprocessor kan beschadigen!

verbinding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=228&id=#1001
De eerste stap is om het protocol goed te begrijpen. De data verbinding bestaat uit "enen en nullen" ofwel "bits". Op hardware niveau betekent dit dat een laag (0) signaal overeen komt met 0 VDC ofwel massaverbinding en hoog (1) overeenkomt met + 5 VDC ofwel Vcc van de microprocessor. Er wordt gebruik gemaakt van één start bit, acht data bits, twee stop bits, geen pariteit bit en geen "handshake". De snelheid van communiceren is op 4.800, 9.600 of 38.400 baud (bits per seconde) in te stellen via menu item 14.

- baudrate: 4.800/9.600/38.400 bd (in te stellen via menu item 14)
- start bit: 1
- data bits: 8
- stop bits: 2
- parity: 0
- handshake: geen
- levels: TTL (0/5VDC)

image is loading...

structuur permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=228&id=#1002
Om met Yaesu FT-8x7 zendontvanger te kunnen communiceren wordt er gebruik gemaakt van een data structuur van 5 byte instructies. Acht data bits vormen één byte. De eerste vier byte's bevatten inhoudelijk informatie en de laatste byte van de reeks bevatten het commando. Tussen elke byte zou volgens de handleiding 200 ms tijd moeten zitten, naar verluid blijkt dit niet te werken en zou de tijd tussen de byte's kleiner moeten zijn...

bits, byte's en nibbles
De data structuur bestaat dus uit 5 bytes. Eén byte bestaat uit acht bits, owel acht nullen of enen zoals bijvoorbeeld: "00000000". Voor de acht data bits wordt een start bit (1) geplaatst en na de acht data bits worden twee stop bits (11) geplaatst. Er is geen pariteit bit van toepassing. Een pariteit bit is een controle bit om te controleren of de ontvangen informatie klopt. Als de pariteit bit niet overeen komt met de data bits, dan is er informatie verloren gegaan en daarmee de data onbetrouwbaar. Deze pariteit bit is niet toegepast omdat de mate van betrouwbaarheid bij het CAT protocol niet van belang is geacht. Wanneer de data reeks "00000000" is, dan wordt er dus "10000000011" verzonden voor één byte. Elke CAT instructie bestaat dus uit vijf blokken van elf bits.
De laagste data byte (acht bits) waarde is binair "00000000". De grootste waarde is "11111111". Eén byte is in tweeën te splitsen. Beide delen heten een "nibble". Nibble is de engelse vertaling voor "een klein hapje", ofwel een een "hapje" (nibble) van een "grote hap" (byte). Elke nibble heeft een waarde van 0000 tot en met 1111. Met vier posities één of nul zijn 16 verschillende mogelijkheden te maken. Elke opcode instructie bestaat uit twee karakters waardoor gebruik wordt gemaakt van hexadecimale weergave. In het hexadecimale stelsel zijn er 16 mogelijkheden weer te geven in één karakter. Elke opcode bestaat uit twee hexadecimale karakters van 00 tot en met FF. Voor de verduidelijking staat hieronder een tabel met de relatie tussen de binaire, decimale en hexadecimale waarde weergegeven. In de praktijk worden hexadecimale waarden aangeduid met 0x als "prefix". "0x" heeft dus niets met de inhoudelijke waarde te maken, maar is alleen een aanduiding dat het een hexadecimale waarde betreft. Het getal 255 [DEC] wordt binair weergegevens als 11111111 [BIN en hexadeximaal als 0xFF [HEX].

decimaal
binair
hexadecimaal
0
0000
0x0
1
0001
0x1
2
0010
0x2
3
0011
0x3
4
0100
0x4
5
0101
0x5
6
0110
0x6
7
0111
0x7
8
1000
0x8
9
1001
0x9
10
1010
0xA
11
1011
0xB
12
1100
0xC
13
1101
0xD
14
1110
0xE
15
1111
0xF


[data1][data2][data3][data4][commando]

Waarschijnlijk is het volgende voorbeeld inzichtelijker. Wanneer "43 02 75 00 01" naar de zendontvanger wordt gestuurd, dan is de laatste byte (01 in dit geval) het commando. Commando "01" zorgt ervoor dat de zendontvanger op de gewenste frequentie wordt ingesteld. In dit geval is de gewenste frequentie 430,2750 MHz. De frequentie informatie is in dit geval opgenomen in de eerste vier data byte's.

Het is ook mogelijk om een instructie te sturen naar de zendontvanger waarbij de data byte's niet relevant zijn zoals bij het in en uitgschakelen van de PTT. De zendontvanger gaat zenden met het commando "00 00 00 08" en stopt met zenden met instructie "00 00 00 00 88". "08" bekekent PTT inschakelen en "88" betekent PTT uitschakelen. De nullen zijn niet relevant voor het schakelen van de PTT, maar deze "dummy" data moet wel mee gestuurd worden omdat er altijd vijf byte's worden verwacht door de zendontvanger.

Er kan ook informatie van de zendontvanger op worden gevraagd. Met commando "00 00 00 00 E7" wordt bijvoorbeeld de status van ontvangst opgevraagd zoals de s-meter waarde, CTCSS/DCS informatie en squelch toestand. Met commando "00 00 00 00 F7" wordt de status van zenden opgevraagd zoals de PTT stand, melding van hoge reflectie (VSWR) en split.

In de handleiding van de betreffende FT-8x7 zijn 17, door Yaesu beschikbaar gemaakte, commando's te vinden.

TTL en RS232 signalen permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=228&id=#1003
Houd er rekening mee dat de signalen van de CAT poort TTL niveau hebben, dus hoog (1) = 5 VDC en laag (0) = 0 VDC. Het is mogelijk om de zendontvanger met een seriële poort van een computer te verbinden. Een RS232 poort werkt met andere spanningen, namelijk hoog (1) = -3...-25 VDC en laag (0) = +3...+25 VDC. De spanningen verschillen dus en het signaal is "omgekeerd"; een 1 = 0 en 0 = 1. Er is een Yaesu CT-62 kabel nodig om deze signalen te kunnen converteren. Maar het is uiteraard ook mogelijk om zelf een schakeling te maken zoals met een MAX232 chip om de signalen aan te passen.

officiële instructie codes (opcodes) permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=228&id=#1004
command line
data byte 1
data byte 2
data byte 3
data byte 4
opcode
notes
set panel lock
×
×
×
×
00
LOCK ON
×
×
×
×
80
LOCK OFF
set TX/RX (PTT)
×
×
×
×
08
TX
×
×
×
×
88
RX
set frequency
P1
P2
P3
P4
01
P1...P4: frequency digits (0...9)
12,34,56,78,(01) = 123,456.78 MHz
set operating mode
00
×
×
×
07
LSB
01
×
×
×
07
USB
02
×
×
×
07
CW
03
×
×
×
07
CWR
04
×
×
×
07
AM
08
×
×
×
07
FM (wide)
0A
×
×
×
07
DIG
0C
×
×
×
07
PKT
88
×
×
×
07
FMN (narrow FM)
set clarifier
×
×
×
×
05
clarifier ON
×
×
×
×
85
clarifier OFF
set clarifier frequency
P1
×
P3
P4
F5
P1 = 00: positive offset
P1 = not 00: negative offset
P3 = nn,00 kHz / P4 = 00,nn kHz
(P3, P4 = 12,34 = 12,34 kHz
set VFO A/B
×
×
×
×
81
toggle between VFO A and B
set split
×
×
×
×
02
split ON
×
×
×
×
82
split OFF
set repeater shift
89
×
×
×
09
simplex
09
×
×
×
09
negative (-) shift
49
×
×
×
09
positive (+) shift
set repeater offset frequency
P1
P2
P3
P4
F9
P1...P4: frequency digits (0...9)
12,34,56,78,(F9) = 12,345.678 MHz
set tone mode
8A
×
×
×
0A
tone off
0A
×
×
×
0A
DCS ON
0B
×
×
×
0A
DCS DECODER ON
0C
×
×
×
0A
DCS ENCODER ON
2A
×
×
×
0A
CTCSS ON
3A
×
×
×
0A
CTCSS DECODER ON
4A
×
×
×
0A
CTCSS ENCODER ON
set CTCSS tone
P1
P2
P3
P4
0B
P1 = nn,00 Hz TX CTCSS tone
P2 = 00,nn Hz TX CTCSS tone[BR]P3 = nn,00 Hz RX CTCSS tone
P4 = 00,nn Hz RX CTCSS tone
Note: P3 and P4 are not used for the FT-817.
set DCS tone
P1
P2
P3
P4
0C
P1 = nn,00 Hz TX DCS tone
P2 = 00,nn Hz TX DCStone[BR]P3 = nn,00 Hz RX DCStone
P4 = 00,nn Hz RX DCS tone
Note: P3 and P4 are not used for the FT-817.
send RX status request
×
×
×
×
E7
See note 1 below for response.
send TX status request
×
×
×
×
F7
See note 2 below for response.
send frequency/mode request
×
×
×
×
03
See note 3 below for response.
× = Any value between 00 and FF hexadecimal. Normally 00 and never empty!

Note 1: RX status reques response bits
7
6
5
4
3
2
1
0
squelch status
0 = off
1 = on
tone squelch
0 = matched or off
1 = unmatched
discriminator
0 = centered
1 = off center
dummy datas-meter reading

Note 2: TX status reques response bits
7
6
5
4
3
2
1
0
PTT status
0 = RX
1 = TX
SWR status
0 = no HI SWR
1 = HI SWR
split status
0 = split ON
1 = split OFF
dummy dataPO-meter reading

Note 3: frequency and mode status reques response bits
byte 1
byte 2
byte 3
byte 4
byte 5
nn0 MHzn,n MHznn kHz0,nn kHz00 = LSB
01 = USB
02 = CW
03 = CWR
04 = AM
06 = WFM
08 = FM(N)
0A = DIG
0C = PKT
43,21,09,87,0C = 432,10987 MHz PKT

fouten in documentatie permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=228&id=#1005
Let op! In de officiële documentatie is onjuiste en tegenstrijdige informatie te vinden. Dit kan verwarring opleveren. Ter opheldering zijn de volgende onvolkomenheden te benoemen:

- In de "CAT tabel" van de Yaesu FT-817 manual staat bij "CLAR frequency" vermeld dat de offset positief is als P1 "00" is en negatief als P1 "00" is. Dit klopt niet. Als P1 "00" is, dan is de offset positief, in alle andere situaties (01...FF) is de offset negatief.

- In het paragraaf "CAT data protocol" van de Yaesu FT-817 manual staan twee grafische weergaven van de data structuur. De rechter weergave laat de 5-byte commando structuur zien. Echter zijn er zes blokken afgebeeld. Het eerste "Command Data" blok dient te worden weggelaten omdat de juiste structuur begint met vier parameter byte's gevolgd door één opcode byte.

- In de CAT instructie staat dat er 200 ms tussen de bytes aanwezig moet zijn. Dit blijkt in de praktijk niet te functioneren. Aannemelijk is het dat alle vijf bytes binnen 200 ms ontvangen moeten worden.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken

contact the administrator
If there are questions, notifications or other kind of information, please let me know by sending a messege to me by using the contact form below. If a responce on your message is desired, please make a note of it in the message. is. In this case, be sure your e-mail address is filled in on the form below.
Note; This message will be sent to the administrator and will not be shown om the website.
name (and callsign):
message:
e-mail address:
Type 1498 in the form field as a check:

AmateurTele.com - © 1984...2017 - Build: 20161003