AMATEURTELE.COM
...if your desired language isn't available, the alternative language will be shown...
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers

 algemeen
  Item for sale
  Item adressen
  Item fail-gallery
  Item press information
  Item weblog/news

 apparatuur foto's
  Item HP 331A distortion analyser
  Item Philips PM2524 multimeter
  Item Rigol DS-1054Z
  Item Sayrosa 261 frequentieteller

 applicaties (pc)
  Item UI-View (APRS)

 banden
  Item 27Mc
  Item FRS
  Item LPD
  Item PMR

 componenten
  Item (E)EPROM
  Item crystals
  Item resistor coding

 beurzen
  Item RF Technology Days 2016

 connectoren
  Item 12VDC connector
  Item coax connectors
  Item Condor 16
  Item TNC connector

 Racal Cougar
  Item 0. Racal Cougar
  Item 1. introduction
  Item 2. compnents
  Item 3. assemblies
  Item 4. technical
  Item 5. modifications
  Item 6. data protocol
  Item 7. service

 documentatie
  Item boeken
  Item handleiding FUP1DZ
  Item jargon
  Item Morse code
  Item NATO alphabet
  Item Q-codes
  Item radio notebook

 elektronenbuizen
  Item 6H2N-EB / ECC83 / 12AX7
  Item algemene informatie
  Item ATP4 elektronenbuis
  Item elektronenbuis codering
  Item elektronenbuizen
  Item gloeistroom/-spanning
  Item reactiveren/reformeren
  Item stabilisatiebuizen

 filters/combiners
  Item 23 cm duplex filter
  Item Aerial Facilities BPD-410/420-3N
  Item Celwave P522 UHF duplexer
  Item Hoxin DX-720 diplexer
  Item JWX triplexer bc/2m/70cm
  Item Kenwood LF-30A LPF
  Item Motorola UHF cavity combiner
  Item Radiosystem RS460 cavity BPF
  Item stub filter [EN]
  Item basics: diplexer or duplexer

 legerzenders
  Item AM-65/GRC
  Item LV-80 RF PA
  Item RT-70/GRC
  Item SEM antennetuner (AGAT)
  Item SEM25
  Item SEM25 gloeispanning
  Item SEM35

 mechanica
  Item krimplak
  Item schroefdraad
  Item verspanen

 meetapparatuur
  Item 10/20/30 dB att
  Item BG7TBL noise source
  Item Daiwa CN-101L
  Item Daiwa CN-801
  Item HP P382A attenuator
  Item x-tal tester (DIY project)
  Item Krohn-Hite 4100 signal generator
  Item Radiosystem AB dummy load
  Item Rigol DSA815-TG
  Item Rohde&Schwarz SMT 02
  Item Spinner BN 52-77-66
  Item Zetagi DL50 dummyload

 tijdstandaard/GPSDO/oscillator
  Item 10 MHz low pass filter
  Item Frequency Electronics FE-5680A
  Item HP 10811 OCVCXO
  Item RS920 10MHz oscillator
  Item RS920 OCXO timestandard
  Item timestandard (general)
  Item time standard; BG7TBL
  Item tijdstandaard; VE2ZAZ
  Item time standard; W5OJM
  Item Trimble 34310-T OCVCXO
  Item Yaesu FT-8x7 (TC)XO

 meetapparatuur (info)
  Item (poor mans) spectrum analyser
  Item dummyload
  Item frequentieteller
  Item functiegenerator
  Item meetverzwakker
  Item octopus component tester
  Item oscillator adjustment
  Item staandegolfmeter
  Item test- en meetapparatuur

 modificaties
  Item Counter 1 MHz input mod.
  Item Yaesu FT-897/FT-897D
  Item Yaesu MH-48 lock mod

 naslagwerk
  Item (coax) kabels coderen
  Item APRS
  Item AWG draadtabel
  Item coax kabels testen
  Item checking, cleaning and overhauling
  Item Yaesu FT-8x7 CAT port
  Item paneelbouw

 projecten
  Item (remote) coax switch
  Item afregelen FT-8x7(D)
  Item APRS basispost
  Item APRS tracker
  Item coax switch 1-8
  Item condensator microfoon
  Item counter prescaler
  Item CTCSS module
  Item FT-2000 headset
  Item FT-2000 remote
  Item FUP1DZS meetzender
  Item Geloso G.1/1040-A
  Item Geroh AKAC019 liermast
  Item go-kit
  Item headset (Avcomm)
  Item hoofdtelefoon versterker PL500
  Item Icom IC-25E
  Item Kerona AR-301 rotor
  Item KLV 400 RF PA ombouw
  Item Lineair 400W (Frinear)
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item parallelle poort controller
  Item Pixie CW TX
  Item programmeren FT-8x7
  Item Samlex SEC 1223 voeding
  Item TH-D7E tracker
  Item Tinytrak 4
  Item uTracer 3+
  Item voedingsconnector FT-897
  Item VSWR SA meetbrug
  Item Yaesu FT-857/897 meter
  Item zwaai Alinco DR-135E MkII

 publicaties
  Item elektromigratie in filters

 radioapparatuur
  Item Ameritron ATR-20 tuner
  Item Baofeng UV-5R
  Item Diamond X-30N rondstraler
  Item Icom IC-2e
  Item Icom IC-7300
  Item Kenwood TH-D7E
  Item Kenwood TS-830M
  Item MFJ-901b antennetuner
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item MFJ-971 antenna tuner
  Item QYT KT-8900
  Item Triple-P TXU-1256 repeater
  Item Wouxun KG-UVD1P
  Item Wouxun speakermike
  Item Yaesu FT-101E
  Item Yaesu FT-1500M
  Item Yaesu FT-2000
  Item Yaesu FT-7800
  Item Yaesu FT-817
  Item Yaesu FT-857(D)
  Item Yaesu FT-897(D)
  Item Yaesu FT-8x7 serie
  Item Yaesu FT-991

 reparaties
  Item capacitors
  Item Geloso 3227 versterker
  Item Kenwood TS-830M
  Item Lorenz SEM25
  Item Yaesu FT-897D

 Rigol DSA815-TG
  Item meting: omroepband
  Item test: overspraak TG
  Item test: TG signaal

 schakelingen
  Item elektret microphone
  Item Time Domain Reflectometer

 surplus apparatuur
  Item Bosch Condor 16
  Item Motorola GM950 (70 MHz)
  Item Rohill R-2050

 telefonie surplus
  Item Ericsson F-955
  Item Ericsson F-955 modifcations 2017
  Item Ericsson RS203/RS2062
  Item Nokia NCM30
  Item Nokia NNF30
  Item Nokia RD72
  Item Radiosystem monitoring unit
  Item Radiosystem RS922
  Item Radiosystem RS923
  Item Radiosystem RS950
  Item Radiosystem RS951
  Item Radiosystems RS963
  Item Radiosystems RS9694
  Item RS925 service box

 theorie
  Item aarding
  Item antenna rotor
  Item antennetuner
  Item circulator/isolator
  Item snubber diode

 gereedschap
  Item Minipro TL866 programmer
  Item Velleman VTSSC50N soldering iron
  Item Yihua 852D+ soldeering station
  Item ZD-409 desoldering tweezer
  Item ZD-915 desoldering station

 werkplek
  Item soldering
  Item workshop tips

 EMC/EMI
  Item decoupling capacitors

 veiligheid
  Item Beryllium oxide
  Item EM veldsterkte
  Item radioactiviteit
  Item harardous radioation?

 overig
  Item SV500


octopus component tester

inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=133&id=#510
Dit artikel gaat over een "octopus componenten tester". Het klinkt futuristisch, maar in de praktijk valt het mee. Een OCT (zoals ik het voor het gemak maar even afkort) bestaat uit een eenvoudige schakeling en een oscilloscoop met XY-functie. Door middel van deze samenstelling is het mogelijk om het stroom en spanning gedrag van een component zichtbaar te maken. Zo kan je in één oogopslag zien of het te testen component nog werkt. Zo is kortsluiting in één oogopslag te detecteren en als een halfgeleider kapot is, is dat ook meteen te zien. Het is zelfs mogelijk om aan het beeld af te leiden wat voor een type component het is zoals bijvoorbeeld een weerstand, diode, spoel of condensator. Als je al een scoop hebt, is de bouw van de schakeling de enige "drempel". Gelukkig is het een bijzonder eenvoudige schakeling dat ook nog goedkoop is.

image is loading...

schema van tester permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=133&id=#511
image is loading...

werking permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=133&id=#512
De werking is het best uit te leggen aan de hand van bovenstaande schema. De basis is een voedingsbron met een sinus van 50/60Hz van ongeveer 6,3VAC. Ik heb een 8VAC spanningsbron gebruikt, dat volstaat ook. Een interessante spanning van componenten is 0,7V omdat halfgeleiders dan een ander gedrag vertonen. Op een schaal van bijvoorbeeld 0...20V, is 0,7V bijna niet te zien, dus 5...10V is een mooie spanning. Om de stroom te beperken is er een weerstand opgenomen van 47K waardoor de stroom beperkt wordt tot ongeveer 0,1mA. Dan branden componenten nog niet door, dus is een voldoende lage stroom. Ik heb ervoor gekozen om drie weerstanden via een schakelaar toe te passen zodat er ook in stroom gevarieerd kan worden. Ik heb gekozen voor 10K, 47K en 100K. Deze optie zal ik verder niet bespreken, ik ga uit van een vaste weerstand van 47K om het eenvoudiger te houden.
Afijn. Als er bijvoorbeeld een weerstand aan wordt gesloten op de DUT (Device Under Test) aansluiting ontstaat er een stroomkring. De opgewekte spanning loopt via de 47K weerstand door de DUT. Het resultaat zal zijn dat er een spanning "over" de weerstand staat en dat er een stroom doorheen loopt. Dat is de bedoeling.
Door de X-as van de scoop aan te sluiten "over" de DUT, zal de spanning over de DUT zichtbaar zijn. Dus als er geen DUT is aangesloten, zal de maximale onbelaste bronspanning zichtbaar worden op de scoop. De Y-as is aangesloten over de weerstand van 47K. Dus de spanning over de 47K weerstand is zonder DUT aangesloten "nul" omdat er geen stroom loopt. Als er wel een stroom loopt als er een DUT is aangesloten, ontstaat er een stroom door de 47K weerstand waardoor een spanningsverschil over de 47K weerstand ontstaat. Deze spanning wordt gebruikt voor de Y-as van de scoop.
Met andere woorden. Als er geen DUT is, zal er alleen een horizontale lijn ontstaan dat de spanning representeert. Als er een kortsluiting is (het andere uiterste) zal de stroom maximaal zijn en de spanning over de DUT nul. Deze stroom wordt zichtbaar als een vertikale lijn omdat over de 47K weerstand de maximale spanning is ontstaan.
Aan de hand van het beeld is dus af te leiden wat het gedrag van het component is. Door voorbeelden te zien van beelden van goede componenten, is het testen en beoordelen vrij eenvoudig.

weergave: open aansluiting / kortsluiting permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=133&id=#513
Hieronder staan de beelden van twee situaties. De linker beelden zijn de XY-beelden afgebeeld en ter referentie zijn de "normale" beelden van beide kanalen in de tijd weergegeven. De bovenste twee beelden zijn van een open aansluiting en de onderste twee beelden zijn van een kortsluiting op de DUT aansluitingen. Als er naar de rechter beelden wordt gekeken is zichtbaar dat de gele lijn de spanning is (X) en de blauwe lijn de "stroom" (Y). Nou ja, stroom, de spanning over weerstand 47K dus representeert dus de stroom. Bij een open DUT aansluiting is er wel spanning en geen stroom. Dus een horizontale lijn als beeld in de XY weergave. Bij een kortsluiting, zoals bij de onderste twee afbeeldingen te zien is, is er geen spanning (gele lijn) en maximale stroom (blauwe lijn). Dus de representatie van de maximale stroom is een vertikale lijn. Dit zijn de uitersten dat te zien is.

image is loading...

weergave: diode permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=133&id=#514
Hieronder is het beeld weergegeven van een diode dat aangesloten is op de DUT aansluiting. In negatieve richting (links van de Y as) is zichtbaar dat de spanning onveranderd is, dus geen spanning door de diode wordt doorgelaten. Rechts is zichtbaar dat de spanning bij (ongeveer 0,7V) stopt en overgaat in een positieve stroom. Met ander woorden, tot 0,7V wordt de spanning tegen gehouden en daarboven wordt de spanning doorgelaten. Hieruit is af te leiden dat er een spanningsverlies is van 0,7V, hetgeen gebruikelijk is bij een diode. Als de diode kapot zou zijn zou dit beeld er anders uit zien. Bij een kortluiting dus een vertikale lijn en als er niets wordt doorgelaten een horizontale lijn. Is de piek niet rechts boven maar links onder zichtbaar, dan ligt de diode achterstevoren op de aansluitingen. ;-)
Op de rechter twee afbeeldingen zijn de spanningen voor X en Y afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Het is goed zichtbaar dat de spanning af wordt gekapt en overgaat in een stroom piek. Zouden de twee losse signalen precies op 0V worden geregeld zou er ene perfect sinus ontstaan omdat de delen van de sinus elkaar overlappen. Hieruit is ook te concluderen dat er geen fase verschil is ontstaan.

image is loading...

weergave: condensator permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=133&id=#515
Hieronder is het resultaat zichtbaar van het testen van een condensator. Dit kenmerkende beeld ontstaat doordat er een spanning en een stroom loopt, maar ook faseverschil optreed. (Net als bij een spoel.) De exacte vorm van het beeld verschilt per waarde van een condensator, maar de basis is een vertikale ovaal als vorm. Op het rechter beeld is goed te zien dat de spanning en stroom onderling van fase verschillen. Doordat een condensator een elektrisch veld opslaat onder spanning en deze energie weer afgeeft als de spanning daalt, ontstaat er een "verschuiving" in de fase. De geteste condensator werkt dus naar behoren. Als een oude (uitgedroogde) condensator kortsluiting heeft, zal er dus een vertikale lijn ontstaan en is het manco snel aangetoond.

image is loading...

meting aan weergave permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=133&id=#516
De X- en Y-as kan ook omgedraaid worden. Weliswaar kantelt het beeld, maar de werking blijft gelijk. Echter vind ik het logischer om de positieve waarde maar boven en naar rechts te hebben. En een ander argument is dat soms alleen aan de X-as kan worden gemeten met markers door een scoop. Omdat de spanning exact is en op de X-as weergegeven kan er aan worden gemeten. Om de stroom te bepalen moet dit worden verrekend met de 47K weerstand. (Vandaar dat ik ook een 10K en 100K weerstand heb gebruikt om het rekenen makkelijker te maken...) Omdat de spanning relevanter is, vind ik dat logischer op de X-as. Hieronder staat het beeld van een ledje dat getest is. Het gedraagt zich als een diode. Door op de X-as twee markers te plaatsen kan de drempelspanning worden bepaald. Zo is zichtbaar dat bij 640mV de diode pas gaat geleiden. Zo is ook voor een diode de drempelspanning te bepalen. In één oogopslag kan deze opstelling meer informatie geven dan een multimeter...

image is loading...

de bouw permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=133&id=#517
Waarschijnlijk is het schema zo eenvoudig dat iedereen dit naar eigen wens in een kastje kan bouwen. Om bij te dragen aan ideeën staat hieronder het binnenwerk van mijn bouwwerk.

image is loading...

open de afdrukbare pagina door hier te klikken

contact the administrator
If there are questions, notifications or other kind of information, please let me know by sending a messege to me by using the contact form below. If a responce on your message is desired, please make a note of it in the message. is. In this case, be sure your e-mail address is filled in on the form below.
Note; This message will be sent to the administrator and will not be shown om the website.
name (and callsign):
message:
e-mail address:
Type 1578 in the form field as a check:

AmateurTele.com - © 1984...2017 - Build: 20161003