AMATEURTELE.COM
Please support this (commercial free) webpage by donating a small payment:
https://ko-fi.com/amateurtelecom
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers
- - -

Yaesu MH-48 lock mod

Nederlandse inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=122&id=#435
De Yaesu MH-48 DTMF microfoon heeft een "lock" functie. Echter werkt deze, zoals door de fabriek geleverd, alleen op de Up/Down knoppen en op de vier programmeerbare knoppen. Het is zeer wenselijk dat in ieder geval de PTT knop ook wordt gedeactiveerd bij het inschakelen van de "lock". En dit is eenvoudig te bereiken door de hieronder beschreven modificatie toe te passen...

De MH-48 ofwel MH-48A6J microfoon is standaard geleverd bij de volgende zendontvangers:
FT-1802M;
FT-1800R;
FT-1900R;
FT-2800M;
FT-2900R;
FT-7900R;
FT-7800R;
FT-8800R;
FT-8900R.

Nederlandse de modificatie permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=122&id=#436
Door drie kruiskopschroeven uit de achterkant van de MH-48 microfoon te verwijderen, kan eenvoudig de microfoon worden gedemonteerd. Neem de achterkant van de voorkant en verwijder de aansluitkabel van de print door de stekker van de print te nemen. Op de print zijn naast de "lock" schakelaar vijf, halve maanvormige, soldeermogelijkheden te vinden waarvan er twee al verbonden zijn. Door hier verbindingen te maken of te verbreken kan een keuze worden gemaakt welke functies uit- of ingeschakeld wensen te worden bij het omschakelen van de "lock" schakelaar. De oplettende kijker ziet dat er 2^5 ofwel 32 mogelijkheden zijn. In tegenstelling tot wat te verwachten is, is dat niet elke verbindingsmogelijkheid direct aan een functie gekoppeld is. En in de praktijk blijkt ook dat de "lock" schakelaar niet alleen functies uitschakelt, maar ook in kan schakelen!

Aangezien enkele van het beperkte aantal beschikbare modificaties op het web niet kloppen (!) heb ik besloten om alle mogelijkheden te documenteren. Na een avond solderen is het gewenste resultaat bereikt. Alle verbindingsmogelijkheden zijn gerealiseerd en de werking ervan gedocumenteerd. In de bijbehorende tabel zijn de resultaten te vinden. Opmerkelijk is dat er niet alleen functies vergrendeld worden, bij het "locken" maar ook functies permanent uit- en ingeschakeld kunnen worden. Kortom, het is complexer dan ik vooraf had ingeschat. Maar aangezien alle mogelijkheden hier staan weergegeven is het gewenste resultaat eenvoudig te bereiken door de gewenste mogelijkheid te kiezen en de corresponderende verbinding(en) te maken.

image is loading...

Nederlandse tabel toelichting permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=122&id=#437
De JP500n waarden corresponderen met de soldeerverbindingen op de print. Een "O" is een open verbinding. Een "X" is een gesloten verbinding, oftewel een soldering. Een "Ja" betekent dat de corresponderende functie werkt. Een "Nee" betekent hiermee dat de functie in deze "lock" toestand niet te gebruiken is. Bij de fabrieksinstelling is JP5003 en JP5005 verbonden. Deze staat in de tabel onder mogelijkheid nummer "5". Wat eigenlijk een opmerkelijke samenstelling van functies is voor de koppeling aan de "lock" functie. Naar mijn idee is het praktischer als JP5002 en JP5004 verbonden worden (de bovenste twee verbindingen) aangezien hiermee alle functies worden uitgeschakeld. Hier is dan mijn keuze ook op gevallen om toe te passen. Deze is terug te vinden in de tabel onder mogelijkheid nummer "10".

image is loading...


Houd er rekening mee dat het ook mogelijk is om de PTT helemaal uit te schakelen, ongeacht in welke stand de "lock" schakelaar is. Dus let op welke mogelijkheid er wordt gekozen.

Nederlandse tot slot permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=122&id=#438
Deze modificatie is niet wereldschokkend, maar waarschijnlijk wel érg handig om toe te passen. Mede omdat deze microfoon bij een groot aantal Yaesu radio's wordt toegepast en er geen correcte modificatie bekend was bij http://www.mods.dk lijkt mij hier het vermelden waard. En met deze modificatie wordt de kans op het per ongeluk uitzenden vanuit de auto aanzienlijk verkleind, mits de "Lock" uiteraard wordt gebruikt...

Nb, dit artikel is in het VRZA verenigingsblad "CQ-PA" nummer 12 verschenen in 2007.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken
klik hier voor de mobiele versie. (Beta test.)


AmateurTele.com - © 1984...2022 - Build: 20210112