AMATEURTELE.COM
...if your desired language isn't available, the alternative language will be shown...
Nederlands
informatie pagina voor experimenteel radio-onderzoekers

 algemeen
  Item for sale
  Item adressen
  Item fail-gallery
  Item press information
  Item weblog/news

 apparatuur foto's
  Item HP 331A distortion analyser
  Item Philips PM2524 multimeter
  Item Rigol DS-1054Z
  Item Sayrosa 261 frequentieteller

 applicaties (pc)
  Item UI-View (APRS)

 banden
  Item 27Mc
  Item FRS
  Item LPD
  Item PMR

 componenten
  Item (E)EPROM
  Item crystals
  Item resistor coding

 beurzen
  Item RF Technology Days 2016

 connectoren
  Item 12VDC connector
  Item coax connectors
  Item Condor 16
  Item TNC connector

 Racal Cougar
  Item 0. Racal Cougar
  Item 1. introduction
  Item 2. compnents
  Item 3. assemblies
  Item 4. technical
  Item 5. modifications
  Item 6. data protocol
  Item 7. service

 documentatie
  Item boeken
  Item handleiding FUP1DZ
  Item jargon
  Item Morse code
  Item NATO alphabet
  Item Q-codes
  Item radio notebook

 elektronenbuizen
  Item 6H2N-EB / ECC83 / 12AX7
  Item algemene informatie
  Item ATP4 elektronenbuis
  Item elektronenbuis codering
  Item elektronenbuizen
  Item gloeistroom/-spanning
  Item reactiveren/reformeren
  Item stabilisatiebuizen

 filters/combiners
  Item 23 cm duplex filter
  Item Aerial Facilities BPD-410/420-3N
  Item Celwave P522 UHF duplexer
  Item Hoxin DX-720 diplexer
  Item JWX triplexer bc/2m/70cm
  Item Kenwood LF-30A LPF
  Item Motorola UHF cavity combiner
  Item Radiosystem RS460 cavity BPF
  Item stub filter [EN]
  Item basics: diplexer or duplexer

 legerzenders
  Item AM-65/GRC
  Item LV-80 RF PA
  Item RT-70/GRC
  Item SEM antennetuner (AGAT)
  Item SEM25
  Item SEM25 gloeispanning
  Item SEM35

 mechanica
  Item krimplak
  Item schroefdraad
  Item verspanen

 meetapparatuur
  Item 10/20/30 dB att
  Item BG7TBL noise source
  Item Daiwa CN-101L
  Item Daiwa CN-801
  Item HP P382A attenuator
  Item x-tal tester (DIY project)
  Item Krohn-Hite 4100 signal generator
  Item Radiosystem AB dummy load
  Item Rigol DSA815-TG
  Item Rohde&Schwarz SMT 02
  Item Spinner BN 52-77-66
  Item Zetagi DL50 dummyload

 tijdstandaard/GPSDO/oscillator
  Item 10 MHz low pass filter
  Item Frequency Electronics FE-5680A
  Item HP 10811 OCVCXO
  Item RS920 10MHz oscillator
  Item RS920 OCXO timestandard
  Item timestandard (general)
  Item time standard; BG7TBL
  Item tijdstandaard; VE2ZAZ
  Item time standard; W5OJM
  Item Trimble 34310-T OCVCXO
  Item Yaesu FT-8x7 (TC)XO

 meetapparatuur (info)
  Item (poor mans) spectrum analyser
  Item dummyload
  Item frequentieteller
  Item functiegenerator
  Item meetverzwakker
  Item octopus component tester
  Item oscillator adjustment
  Item staandegolfmeter
  Item test- en meetapparatuur

 modificaties
  Item Counter 1 MHz input mod.
  Item Yaesu FT-897/FT-897D
  Item Yaesu MH-48 lock mod

 naslagwerk
  Item (coax) kabels coderen
  Item APRS
  Item AWG draadtabel
  Item coax kabels testen
  Item checking, cleaning and overhauling
  Item Yaesu FT-8x7 CAT port
  Item paneelbouw

 projecten
  Item (remote) coax switch
  Item afregelen FT-8x7(D)
  Item APRS basispost
  Item APRS tracker
  Item coax switch 1-8
  Item condensator microfoon
  Item counter prescaler
  Item CTCSS module
  Item FT-2000 headset
  Item FT-2000 remote
  Item FUP1DZS meetzender
  Item Geloso G.1/1040-A
  Item Geroh AKAC019 liermast
  Item go-kit
  Item headset (Avcomm)
  Item hoofdtelefoon versterker PL500
  Item Icom IC-25E
  Item Kerona AR-301 rotor
  Item KLV 400 RF PA ombouw
  Item Lineair 400W (Frinear)
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item parallelle poort controller
  Item Pixie CW TX
  Item programmeren FT-8x7
  Item Samlex SEC 1223 voeding
  Item TH-D7E tracker
  Item Tinytrak 4
  Item uTracer 3+
  Item voedingsconnector FT-897
  Item VSWR SA meetbrug
  Item Yaesu FT-857/897 meter
  Item zwaai Alinco DR-135E MkII

 publicaties
  Item elektromigratie in filters

 radioapparatuur
  Item Ameritron ATR-20 tuner
  Item Baofeng UV-5R
  Item Diamond X-30N rondstraler
  Item Icom IC-2e
  Item Icom IC-7300
  Item Kenwood TH-D7E
  Item Kenwood TS-830M
  Item MFJ-901b antennetuner
  Item MFJ-948 antennetuner
  Item MFJ-971 antenna tuner
  Item QYT KT-8900
  Item Triple-P TXU-1256 repeater
  Item Wouxun KG-UVD1P
  Item Wouxun speakermike
  Item Yaesu FT-101E
  Item Yaesu FT-1500M
  Item Yaesu FT-2000
  Item Yaesu FT-7800
  Item Yaesu FT-817
  Item Yaesu FT-857(D)
  Item Yaesu FT-897(D)
  Item Yaesu FT-8x7 serie
  Item Yaesu FT-991

 reparaties
  Item capacitors
  Item Geloso 3227 versterker
  Item Kenwood TS-830M
  Item Lorenz SEM25
  Item Yaesu FT-897D

 Rigol DSA815-TG
  Item meting: omroepband
  Item test: overspraak TG
  Item test: TG signaal

 schakelingen
  Item elektret microphone
  Item Time Domain Reflectometer

 surplus apparatuur
  Item Bosch Condor 16
  Item Motorola GM950 (70 MHz)
  Item Rohill R-2050

 telefonie surplus
  Item Ericsson F-955
  Item Ericsson F-955 modifcations 2017
  Item Ericsson RS203/RS2062
  Item Nokia NCM30
  Item Nokia NNF30
  Item Nokia RD72
  Item Radiosystem monitoring unit
  Item Radiosystem RS922
  Item Radiosystem RS923
  Item Radiosystem RS950
  Item Radiosystem RS951
  Item Radiosystems RS963
  Item Radiosystems RS9694
  Item RS925 service box

 theorie
  Item aarding
  Item antenna rotor
  Item antennetuner
  Item circulator/isolator
  Item snubber diode

 gereedschap
  Item Minipro TL866 programmer
  Item Velleman VTSSC50N soldering iron
  Item Yihua 852D+ soldeering station
  Item ZD-409 desoldering tweezer
  Item ZD-915 desoldering station

 werkplek
  Item soldering
  Item workshop tips

 EMC/EMI
  Item decoupling capacitors

 veiligheid
  Item Beryllium oxide
  Item EM veldsterkte
  Item radioactiviteit
  Item harardous radioation?

 overig
  Item SV500


test- en meetapparatuur

inleiding permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=105&id=#344
Om actief met elektronica te werken, is doorgaans meet en testapparatuur nodig. Vaak is dit nodig om apparatuur om apparaten veilig te kunnen testen, bouwen en om te werking te kunnen beoordelen. In het bijzonder is er gekeken naar elektronica in de radiotechniek. Hieronder staat een opsomming van de meest relevante apparatuur zonder teveel in detail te treden.

meetapparatuur permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=105&id=#345
(inhoud volgt)

multimeter
Een multimeter is het meest elementaire meetinstrument dat eigenlijk elke experimenteel radio-ondrerzoeker behoort te hebben. Hiermee kan je spanning en stroom meten. Afhangelijk vam het model en merk kan je ook halfgeleiders testen en zelfs soms condensatoren meten. Een digitale multimeter (ook wel dmm genoemd) kan je voor een paar Euro kopen en is bij vrijwel elke reparatie onmisbaar.

frequentieteller
Met een frequentieteller kan de frequentie van een signaal worden bepaald. Dit instrument komt goed van pas bij reparaties en modificaties. Als een oscillator op de juiste frequentie geet moet worden kan dat met een frequentieteller worden weergegeven. Afhankelijk van de gewenste frequentie en kwaliteit zijn deze frequentietellers voor relatief weinig geld te vinden tot extreem nauwkeurig en duur.

zwaaimeter
Met een zwaaimeter kan de breedte van een signaal worden vastgesteld. Voor smalband FM ligt dit bijvoorbeeld rond de 4,5KHz. De breedte van een signaal kan in de zender worden afgesteld. Als het signaal te breed is, kan het naastgelegen kanalen storen. Deze storing is niet wenselijk. Met een zwaaimeter kan de breedte van het signaal worden aangegeven en na bijregelen worden gecontroleerd. Dit insturment is pas nodig als je zenders af wilt regelen.

meetzender
Een meetzender is een instrument dat vaak meerdere meetinstrumenten combineert. Deze kan uiterust zijn met een frequentieteller, een zwaaimeter, een vijf-toon decoder en bijvoorbeeld een meter voor zendvermogen. Tot zover het meetontvanger deel. Met een meetzender kan ook een radiofrequent signaal worden opgewekt op verschillende signaalsterktes, zo kan de ontvangstgevoeligheid van een te testen ontvanger worden bepaald. Veelal zijn meetzenders ontworpen om bijvoorbeeld mobilofoons mee te kunnen testen en afregelen. Als je geluk hebt kan je een "afgedankt" exemplaar van een bedijf overnemen dat op nieuwere apparatuur is overgestapt. Hoor hobbygebruik zijn deze apparaten niet op de markt gebracht.

staandegolfmeter / SWR meter
Na de digitale multimeter is een staandegolfmeter hét meetinstrument voor een experimenteel radio-onderzoeker. Een staandegolfmeter meet het naar de antenne gestuurde fermogen én het teruggekaatste vermogen van de antene terug naar de zender. De verhouding van deze twee metingen resulteert in de staandegolfverhouding. Als al het vermogen dat naar de antenne wordt gestuurd uitgezonden wordt, is de staandegolfverhouding (EN: standing wave ratio / SWR) 1:1. Hoe meer vermogen wordt teruggekaatst (bijvoorbeeld omdat een antenne kapot is), des te hoger de SWR zoals bijvoorbeeld 2,1:1. Deze verhouding is ongeacht het vermogen, als er 1KW wordt uigezonden en er 100W gereflexteerd wordt is de verhouding gelijk aan 10W gereflecteerd vermogen bij 100W uitgezonden vermogen. De getallen in Watt zijn dan anders, maar het procentuele aandeel is gelijk, dus de verhouding is gelijk. Er zijn twee type SWR meters. Met een enkele meter, deze zijn voordeliger maar moet je bij elke meting op het uitgezonden vermogen instellen. Een kruismeter variant heeft twee naalden. De ene naald geeft het uitgezonden vermogen weer en de andere naald wijst het gereflecteerde vermogen aan. Waar de twee naalden elkaar kruisen geeft op de onderliggende schaal aan wat de staandegolfverhouding is. Kruismeters hoeven dus niet afgeregeld te worden op het uitgezonden vermogen en er is in één oogopslag meer zichtbaar, maar deze izjn ook duurder. Vaak is de investering van een goede SWR meter een investering voor je leven en het geld waard.

vermogensmeter
Een vermogensmeter is handig om vast te kunnen stellen hoeveel zendvermogen een zender maakt. Dit kan handig zijn bij afregelen van een zender of bij ijken van een vermogensmeter in een zendontvanger (zoals een Kenwood TS-530/830 etcetera). In een SWR kruismeter zit ook een vermogensmeter, dus met aanschaf van een goede SWR kruismeter is een losse vermogensmeter niet nodig. Tenzij extreem kleine/grote vermogens gemeten moeten worden, dan zijn er specifiekere vermogensmeters nodig.

oscilloscoop
Een oscilloscoop geeft op een scherm een elektrische spanning weer in de tijd. op de verticale as wordt de spanning weergegeven en op de horizontale as de tijd. Er wordt steeds een kort stukje gemeten en uitvergroot weergegeven. Zo kan een stukje van een signaal van één milliseconde over de hele breedte van een scherm worden weergegeven. Hierdoor kunnen signalen zichtbaar worden gemaakt. Dit kan handig zijn om storingen op een signaal zichtbaar te maken. Vroger waren oscilloscoops zeer duur, tegenwoordig zijn zelfs goede digitale (oscillo)scoops al goed betaalbaar. Een scoop is het basis instrument naast een digitale multimeter om storingen in een apparaat te kunnen vinden.

spectrumanalyser
Een spectrumanalyser is vergelijkbaar met een oscilloscoop. Beide geven een elektrisch signaal weer op een scherm. Het verschil is echter dat een spectrumanalyser niet het signaal in de tijd weergeeft, maar in het frequentie domijn. Met andere woorden, links op het scherm staat de laagste frequentie en rechts op het scherm staat de hoogste frequentie. Hiermee worden (ongewenste) harmonischen zichtbaar gemaakt van een zender. De breedte van een signaal kan sichtbaar worden. En filters kunnen op een gewenste frequentie worden afgeregeld. SA's (afgekort) zijn doorgaans duur. Tien jaar geleden kosten deze duizenden Euro's, nu begint het ongeveer bij €1.200,00 voor een instap model. Dit instrument is doorgaans alleen door de professional of ver gevorderde hobbyist in bezit.

netwerkanalyser
Een netwerkanalyser is een spectrum analyser dat ook een signaalgenerator heeft én waarbij de ontvanger dan het instrument afgestemd is op het gegenereerde signaal. Hiermee kan nauwkeuriger worden gemeten dan met een spectrum analyser en het is ook mogelijk om bijvoorbeeld ook fase en impedantie weer te geven. Vaak kan ook een "Smith Chart" worden weergeven zodat complexe metingen relatief eenvoudig weergegeven kunnen worden. Op meetgebied is dit doorgaans het hoogst haalbare op meetgebied voor een experimenteel radio-onderzoeker. Deze apparaten zijn kwetsbaar en erg duur en daarmee voor een enkeling weggelegd.

testapparatuur permalink: http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=105&id=#346
dummyload
Onmisbaar voor de radiotechnicus bij het afregelen van radiozenders.
Een dummyload (ofwel kunstantenne) is een weerstand dat dezelfde impedantie (weertand) heeft als een antenne. Om een zender juist te belasten moet er een antenne óf een dummyload worden aangesloten. Het verschil is dat het (test)signaal niet in de ether wordt uitgezonden, maar in de dummyload wordt omgezet in warmte.

labvoeding
Een laboratorium voeding is onmisbaar in de elektronica.
Om een gelijkstroom voedingssignaal met stroom en/of spanningsbegrenzing te maken, is een labvoeding ideaal. Meestal is een spanning van 30VDC en een stroom van 3 Ampère voldoende voor de meeste testopstellingen.

variac (autotransformator)
Een variac is zeer handig bij reparaties van apparatuur en testopstellingen waar (net)spanningen bij nodig zijn.
Een variac is een apparaat dat gevoed wordt met netspanning en de uitgangsspanning traploos in te stellen is. Veelal is de maximale uitgangsspanning gelijk aan de ingangsspanning. In sommige gevallen is de uitgangsspanning maximaal 14% meer dan de ingangsspanning. Zo kan de voedingsspanning van een apparaat voorzichtig worden opgevoerd met de variac. Als er een fout in het apparaat is, is de kans groter dat het apparaat gespaard blijft omdat de voedingsspanning nog niet maximaal geregeld is. Houd er rekening mee dat de uitgang vaak niet galvanisch gescheiden is! Dus houd het potentiaalverschil goed in de gaten! Verstandig is om bij testen achter de variac een (scheidings)transformator toe te passen om de voeding galvanisch te scheiden van de uitgansspanning.

scheidingstrafo (verhuistrafo)
Een scheidingstransformator is zeer nuttig bij metingen of reparaties aan apparaten werkend op netspanning voor de gevorderde technicus.
Een scheidingstransformator is een transformator met primair en secundair hetzelfde aantal windingen zodat de transformatieverhouding 1:1 is. Als er netspanning in gaat, komt er ook netspanning uit. Maar dan "galvanisch" gescheiden. Als er een apparaat wordt getest via een scheidingstrafo, is de kans op elektrocutie kleiner omdat de voedingsspanning "zwevend" is ten opzichte van het elektriciteitsnet. Ook is het zo mogelijk om "aardlussen" te voorkomen.

open de afdrukbare pagina door hier te klikken

contact the administrator
If there are questions, notifications or other kind of information, please let me know by sending a messege to me by using the contact form below. If a responce on your message is desired, please make a note of it in the message. is. In this case, be sure your e-mail address is filled in on the form below.
Note; This message will be sent to the administrator and will not be shown om the website.
name (and callsign):
message:
e-mail address:
Type 1171 in the form field as a check:

AmateurTele.com - © 1984...2017 - Build: 20161003